17 września na Groniach

17 września na Groniach

17 września 1939 roku na Gronach rozstrzelanych zostało 12 powstańców i harcerzy. O wydarzeniach sprzed 75 lat  wspominano podczas uroczystości zorganizowanej pod pomnikiem który stanął w kaźni. Jak co roku w rocznice tego wydarzenia w bazylice św. Wojciecha odprawiona została msza w intencji pomordowanych, którą celebrował ks. proboszcz Mirosław Godziek. Po niej uroczystości przeniosła się pod pomnik na Groniach, gdzie spotkały się władze miasta, uczniowie, harcerze, poczty sztandarowe poszczególnych szkół i zastępów harcerskich oraz kombatanci. Przypominając wydarzenia sprzed 75 lat wspominano, że już przed wybuchem wojny  tworzone były księgi gończe z nazwiskami polskich patriotów. Rozstrzelanie na Groniach było również aktem zemsty za wystawienie przez nasze miasto oddziału ochotniczego złożonego głównie z byłych powstańców śląskich. W trakcie apelu poległych odczytano nazwiska rozstrzelanych, także ofiary cywilne września 1939, jak również  wspomniano o pomordowanych na wschodzie w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje i Charkowie. W imieniu władz miasta wieńce złożyli burmistrz  Marek Balcer, przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Socha oraz radna Urszula Wieczorek-Pajonk. Kwiaty złożyli i zapalili wieńce delegacje szkół, harcerze, kombatanci.

Komentarze (0)
17 września na Groniach
Brak komentarzy
Logotypy UE