15 lat Zmiany

15 lat Zmiany

Od 15 lat w Mikołowie działa Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”. Z okazji jubileuszu 27 listopada w Domku Parkowym zorganizowano jubileuszowe spotkanie, które poprowadziła prezes Zmiany Małgorzata Siedlecka. W jego trakcie przypomniano początki stowarzyszenia oraz cel, dla którego zostało powołana.
 Jak na jubileusz przystało, nie mogło zabraknąć życzeń i kwiatów. Był również okolicznościowy tort.
Stowarzyszenie „Zmiana” prowadzi działalność w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. Organizujemy pomoc kryzysową dla osób doznających przemocy w rodzinie, oraz prowadzimy edukację społeczną w temacie przemocy i uzależnień. Prowadzi Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie. 
Zdj. Iwona Spuchała-Długosz

Komentarze (0)
15 lat Zmiany
Brak komentarzy
Logotypy UE