101 stypendystów

101 stypendystów

101 uczniów, gimnazjalistów i studentów odebrało z rąk burmistrza Marka Balcera oraz radnej Barbary Wilkoszyńskiej stypendia miejskie. Uroczystość ich wręczenia odbyła się 28 marca w MDK. Stypendia miejskie przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i sukcesy artystyczne. Tym  raz otrzymało je 43 uczniów szkół podstawowych, którzy miesięcznie otrzymują 150 złotych, 18 gimnazjalistów i uczniów szkół średnich – 200 złotych, 11 studentów- 300 zł., 25 sportowców oraz cztery osoby wyróżnione za osiągnięcia artystyczne – po 300 złotych. Stypendia przyznawane są od 2001 roku. Do tej pory otrzymało je 1749 uczniów na kwotę 1.917.490 tys. zł.Iwona Spychała-Długosz

Komentarze (0)
101 stypendystów
Brak komentarzy
Logotypy UE