Zgłoszenia na Targach Ekonomii Społecznej

Przypominamy, że dzisiaj mija termin zgłoszeń na Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 14 czerwca br. na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej  Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
 

Dziękujemy Organizacjom, które już potwierdziły swoją obecność!

Z przyjemnością informujemy również o tym, iż Burmistrz Mikołowa Pan Stanisław Piechula objął wydarzenie patronatem honorowym, a Gazeta Mikołowska patronatem medialnym. 

Celem Targów Ekonomii Społecznej jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej, budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja spółdzielni socjalnych, lokalnych organizacji pozarządowych oraz możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty. Wszystko to będzie odbywało się w czasie, organizowanego przez Śląski Ogród Botaniczny, Światowego Dnia Środowiska, co znacznie urozmaici Targi, a także przyczyni się do większej promocji wydarzenia.

Targi Ekonomii Społecznej kierowane są przede wszystkim do osób związanych z tzw. III sektorem.

Udział w Targach Ekonomii Społecznej jest bezpłatny!

Zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa i prezentacji swojej działalności w formie stoiska w czasie trwania Targów Ekonomii Społecznej. Wszystkie chętne stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, kluby i centra integracji społecznej zapraszamy do współpracy.

Aby potwierdzić swój udział w Targach Ekonomii Społecznej, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego w załączeniu, na adres e-mail: ngo@mikolow.eu, lub faxem pod nr 32 32 48 400

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 1 czerwca br. 

Szczegółowe informacje i karta zgłoszeniowa znajdują się na naszej stronie internetowej www.ngo.mikolow.eu w zakładce Targi Ekonomii Społecznej.

Komentarze (0)
Zgłoszenia na Targach Ekonomii Społecznej
Brak komentarzy
Logotypy UE