Trasa 43.190-12

Trasa 43.190-12, łącząca centrum Mikołowa z sołectwem Mokre, które obecnie stanowi punkt centralny łączący trasy 43.190-08, 43.190-09 oraz 43.190-12.

Logotypy UE