PESEL – Pomoc dla Ukrainy w Mikołowie #6

Powrót do strony głównej Pomocy dla Ukrainy w Mikołowie

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY W MIKOŁOWIE
ПЕСЕЛЬ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В МІКОЛОВІ

Gdzie?
ДЕ?

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW ul. K. Miarki 15 pok. nr 13 (Biały Domek)
МЕРІЯ МІСТА МІКОЛУВ ул. К.Маркі 15 кім. N13 (Білий Дім)

tel. 32 3248 457, 32 3248 458, 32 3248 459

w godzinach pracy Urzędu – poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00
працює в понеділок 7.30-17.00 вівторок-четвер 7.30-15.30, п’ятниця 7.30-14.00

lub dowolny Urząd Miasta/Gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
або будь-яке міське/районне управління в Республіці Польща

Co jest potrzebne?
Що потрібно?

 • Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL (druki są dostępne do wypełnienia na miejscu)
  Заповнена заява на надання номеру PESEL (бланки на заповнення доступні на місці)
 • 1 kolorowa fotografia  (jak do paszportu), czyli o wymiarach 35×45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami
  1 кольорова фотографія (як до паспорту), в розмірах 35х45 мм, яка зображує людину у фронтальному положенні, без капелюха та окулярів з темними лінзами, дивиться прямо перед собою з відкритими очима, прибраним від обличчя волоссям, з природним виразом обличчя та закритим ротом.
 • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie o (oryginał dokumentu do wglądu kopia pierwszej strony załączona do wniosku)
  Закордонний паспорт, карта поляка або інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу (також недійсний), а для осіб до 18 років також документ, що підтверджує народження (оригінал документа, доступний для ознайомлення, копія першої сторінки додається до заявки)
 • Wnioski do wypełnienia lub pobrania
  Заявки для заповнення та завантаження

Nie pobieramy żadnych opłat
Не потребує жодної оплати

Pesel wydajemy niezwłocznie, jeżeli nie pojawią się żadne dodatkowe trudności. Wszystkie osoby, które z jakiegoś powodu nie będą mogły otrzymać nr PESEL w dniu złożenia wniosku, zostaną umówione na kolejne dni na określone godziny – tak aby każdy, kto przyjdzie był już wprowadzony w proces obsługi i miał pewność, że PESEL zostanie mu nadany.
Ми видаємо Pesel негайно, якщо не виникає додаткових труднощів. Усі особи, які з якихось причин не зможуть отримати номер PESEL у день подачі заявки, будуть прийняти в наступні дні на визначені години – щоб усі, хто прийде, були вже ознайомлені з процесом обслуговування та можна бути впевненим, що йому буде виданий номер PESEL.

Kto może wnioskować o pesel?
Хто може отримати песель?

PESEL przysługuje deklarującym zamiar pozostania na terytorium Polski:
Песель є необхідним для тих осіб які вирішили залишитись на території Польщі:

 • obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom nieposiadającym obywatelstwa Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w terminie od 24 lutego 2022 r.
  Громадяни України та їх подружжя, які не мають громадянства України, які прибули до Польщі безпосередньо з України 24 лютого 2022 року.
 • obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy opuścili Ukrainę w terminie od 24 lutego 2022 r. a następnie przybyli do Polski oraz ich najbliższym członkom rodziny.
  Громадяни України, які мають картку поляка, які виїхали з України 24 лютого 2022 року, а потім приїхали до Польщі, та їхні найближчі родичі.

PESEL jest nadawany zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Przy czym osobiście przy składaniu wniosku musi stawić się każda osoba, która ukończyła 12 lat. Konieczne jest również przybycie z młodszym dzieckiem, jednak tylko wtedy, gdy jego opiekun nie posiada dokumentu tożsamości dziecka.
PESEL видається як дорослим, так і дітям. Кожна особа, яка досягла 12 років, має з’явитися особисто при подачі заяви. Також необхідно прийти з молодшою ​​дитиною, але тільки за умови відсутності у опікуна документа, що посвідчує особу дитини.

Inne ważne informacje
Інша важлива інформація

Zainteresowani powinni złożyć osobiście wypełniony i czytelnie podpisany wniosek.
Зацікавлені особи повинні подати особисто заповнену та розбірливо підписану заяву.

Druki są dostępne w języku ukraińskim.
Бланки доступні українською мовою.

Należy okazać do wglądu dokument na podstawie, którego osoba wjechała na terytorium RP. W przypadku braku takiego dokumentu konieczne jest podpisanie stosownego oświadczenia.
Для перевірки необхідно пред’явити документ, на підставі якого особа в’їхала на територію Республіки Польща. У разі відсутності такого документа необхідно підписати відповідну декларацію.

Za dzieci wniosek składa i podpisuje rodzic, opiekun lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Trzeba pamiętać, że z uwagi na obowiązek pobrania odcisków palców, konieczna osobista obecność wszystkich osób, które ukończyły 12 rok życia. Dzieci poniżej 12 roku życia – nie muszą przychodzić, jeżeli ich wjazd na terytorium RP odbył się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
Для дітей заява подається та підписується матір’ю або батьком, опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною. Слід пам’ятати, що у зв’язку з обов’язковістю збирати відбитки пальців необхідна особиста присутність усіх осіб старше 12 років. Діти до 12 років – не повинні приїжджати, якщо їх в’їзд на територію Республіки Польща відбувався на підставі посвідчення особи з фотографією.

Podczas nadawania numeru PESEL będzie można otrzymać tzw. profil zaufany, dzięki temu każdy będzie mógł ściągnąć aplikację mobilną mObywatel, w której będzie elektroniczny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Papierowe bądź plastikowe dokumenty nie będą wydawane, ale każdy otrzyma stosowne zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL. Przewidywany czas pełnej obsługi jednej osoby to ok. 30 min.
При присвоєнні номера PESEL ви зможете отримати т. зв надійний профіль, завдяки якому кожен охочий зможе завантажити мобільний додаток mObywatel, до якого увійде електронний документ із фотографією та номером PESEL. Паперові чи пластикові документи не видаватимуться, але кожен отримає відповідний сертифікат PESEL. Орієнтовний час повного обслуговування однієї людини становить приблизно 30 хвилин.

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.  W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.
Заява про надання номера PESEL громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни подається особисто за місцезнаходженням органу комунальної власності в письмовій формі з власноручним підписом, заповненим латиницею заявником або працівником комунальної влади на підставі даних, наданих заявником. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, опікун, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною. Примітка: при подачі заяви повинні бути присутні неповнолітні віком від 12 років.

Co to jest PESEL
Що таке PESEL

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m. in. do:
Номер PESEL являє собою послідовність з 11 цифр, які індивідуально присвоюються кожній людині. За номером PESEL можна прочитати дату народження та стать. PESEL використовується для:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień/використання медичних послуг та вакцинації
 • założenia konta w banku/створення рахунку в банку
 • zapisania dziecka do szkoły/запис дітей до школи
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców/використання пільг на допомогу біженцям

Inne linki
Інші сторінки

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

Logotypy UE