Zaprzyjaźnione miasta

Zaprzyjaźnione miasta
Współpraca gospodarcza, kulturalna, sportowa i turystyczna, nawiązana przez Mikołów z miastami partnerskim w Europie, stała się po latach bardzo przyjacielska i od kontaktów oficjalnych szybko przeszła do mniej formalnych, często na poziomie samych mieszkańców. Dlatego lepiej byłoby nazwać naszych partnerów miastami bliźniaczymi lub siostrzanymi, jak są one określane w innych krajach.

Pierwsze kontakty międzynarodowe zostały nawiązane w 1981 r. pomiędzy Mikołowem a gminą Beuningen w Holandii. W tych trudnych dla Polski latach Holendrzy pośpieszyli mikołowianom z pomocą charytatywną. W listopadzie 1991 r. przedstawiciele obu stron podpisali formalną umowę o współpracy. Miłym gestem ze strony Beuningen było wtedy przekazanie Mikołowowi bojowego wozu straży pożarnej marki ?Magirus” i komputerów dla Urzędu Miejskiego. Od tego czasu Mikołów podpisał jeszcze trzy umowy partnerskie:

  • w 1997 r. z Sainte-Genevi?ve-des-Bois we Francji,
  • w 2000 r. z Klimkovicami w Czechach i
  • w 2008 r. z Ilavą na Słowacji.

Przedstawiciele tych miejscowości zapraszani są co roku na najważniejsze imprezy kulturalne, odbywające się w naszym mieście ? Mikołowskie Dni Muzyki, plenery malarskie ?Impresje mikołowskie? i na Dni Mikołowa. Młodzi mieszkańcy partnerskich gmin spotykają się na Europejskich Zlotach Młodzieży, odbywających się od lat w ramach współpracy między miastami europejskimi, oraz w czasie wakacyjnych wyjazdów organizowanych np. przez Holendrów dla kilkunastoosobowych grup dzieci z najuboższych mikołowskich rodzin. Młodzi chętnie biorą też udział w licznych imprezach sportowych. Do najciekawszych z nich należą dziecięce spartakiady trzech miast – Mikołowa, Klimkovic i Ilavy. Częstą praktyką jest także wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami drobnej wytwórczości, działaczami społecznymi, przedsiębiorcami czy pracownikami administracji samorządowej z zaprzyjaźnionych miast. O tym, jak bardzo władze Mikołowa cenią sobie współpracę z zagranicznymi partnerami, niech świadczy fakt, że trzech z nich otrzymało tytuły ?Mikołowianina Roku? ? Pierre Champion, mer Sainte-Genevi?ve-des-Bois,Huib Zijlmans, burmistrz  Beuningen oraz Pavel Malik, burmistrz Klimkovic. A oto podstawowe informacje o zaprzyjaźnionych z Mikołowem miastach.

Ilava na Słowacji
Przejdź do strony miasta

Ilava na Słowacji

49°N, 18°15'E
24,3 km?
Liczba mieszkańców: 5,4 tys.
leży w północno-zachodniej Słowacji, nieopodal Trenczyna
www.ilava.sk
Klimkovice w Czechach
Przejdź do strony miasta

Klimkovice w Czechach

49°47'N, 18°08'E
14,23 km?
Liczba mieszkańców: 4 tys.
leżą w powiecie Nový Jičín, na południowy zachód od Ostrawy
www.mesto-klimkovice.cz
Sainte-Genevi?ve-des-Bois we Francji
Przejdź do strony miasta

Sainte-Genevi?ve-des-Bois we Francji

48°38'N, 2°19'E
9,27 km?
Liczba mieszkańców: 34 tys.
leży w departamencie Essonne na północy Francji
www.sgdb91.com

Beuningen w Holandii

51°51'N, 5°45'E
47,17 km?
Liczba mieszkańców: 25 tys.
leży ok. 20 km na płd. od Arnhem
www.beuningen.nl
Logotypy UE