INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Kto może kandydować?

Kandydatem na radnego do Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa może być osoba zamieszkała w Mikołowie w wieku od 12 do 20 lat. Kandydat na radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej zobowiązany jest do zgłoszenia kandydatury dołączyć rekomendację o swojej działalności społecznej. Rekomendacja może zostać wystawiona przez pracownika pedagogicznego dowolnej placówki oświatowej lub organizacji społecznej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.

WYPEŁNIONY FORMULARZ WRAZ Z REKOMENDACJĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SWOJEJ SZKOLE.

KANDYDACI KTÓRZY UCZĄ SIĘ POZA MIKOŁOWEM FORMULARZ ZGLOSZENIOWY WRAZ Z REKOMENDACJĄ POWINNI ZANIEŚĆ NA BIURO PODAWCZE URZĘDU MIASTA (RYNEK 16).

Załączniki:

Komentarze (0)
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
Brak komentarzy
Logotypy UE