KORONAWIRUS Profilaktyka Zalecenia Postanowienia

2021-01-15 – Informacje na temat szczepienia się:
https://mikolow.eu/szczepienia-przeciw-covid-19/

Jak to tylko możliwe ogranicz przebywanie w miejscach publicznych, skupiskach ludzi, załatwiania spraw w urzędzie, jednostkach gminy, innych miejscach osobiście. Staraj się pozostawać w domu, unikać kontaktów bezpośrednich, a do załatwiania spraw wykorzystywać możliwości telefoniczne i elektroniczne jeżeli to tylko możliwe. Stosując zasadę zachowania bezpiecznej odległości, należałoby zaprzestać witać się poprzez podawanie ręki , a już w szczególności przytulanie i całowanie. Należy się starać zachowywać odstęp od innych osób.

Przydatne materiały o koronawirusie:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

Zalecenia WHO dla pracodawców

Światowa Organizacja Zdrowia wydała zalecenia dla pracodawców w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zalecenia obejmują m.in.:

– regularne czyszczenie wszelkich powierzchni środkami dezynfekującymi tj. biurek, ale również powierzchni takich jak klawiatury, myszki komputerowe, telefony itp.;

– zapewnienie stałego dostępu do środków myjących (mydło, bieżąca woda), ale także dla pracowników terenowych do środków antybakteryjnych w specjalnych dozownikach;

– umieszczenie w miejscach widocznych plansz poglądowych dotyczących prawidłowego sposobu mycia rąk i przestrzegania zasad higieny;

– wprowadzenie zasady, że pracownicy wykazujący nawet niewielkie objawy chorobowe (gorączka powyżej 37,3 stopni Celsjusza i kaszel o łagodnym natężeniu) powinni pozostać w domu, a jeśli stawili się w pracy powinni zostać skierowani do domu;

– przygotowanie planów awaryjnych na wypadek wystąpienia przypadków wirusa w zakładzie pracy lub na obszarze, na którym działa zakład pracy (zasady odizolowania chorego pracownika, telepraca).

Specustawa o zwalczaniu koronawirusa

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakłada m.in.:

– W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) (art. 3);

– W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4);

Logotypy UE