Koronawirus – Aktualny stan epidemii w Mikołowie

Należy zauważyć, że podawane poniżej informacje dotyczą sytuacji i osób znajdujących się czyli obecnych W Mikołowie a nie np. przewiezionych do szpitala poza Gminę. Ponadto warto zauważyć, że w kwarantannie znajdują się osoby skierowane do niej przez sanepid w związku z kontaktem z osobami zakażonymi lub podejrzanymi, jak i osoby wracające z zagranicy i muszące się poddać kwarantannie przez 14 dni, jedni kwarantannę kończą inni zaczynają, więc liczby te są zmienne. Podawane dane są danymi oficjalnymi z sanepidu i policji i zamieszczane po ich oficjalnym przekazaniu.

2020-03-31 Informuję, że choć nadal staram się podawać poniższe ilości dla Mikołowa, to nie są one miarodajne, gdyż nikt nie panuje nad koordynacją ich stanu. Policja podaje nam tylko liczby i zdecydowanie większe niż sanepid gdyż ma dodatkowo informacje od Straży Granicznej, a Sanepid informuje o ilościach mniejszych bez danych od Straży Granicznej. Podsumowując trochę panuje w tym chaos !!!

UWAGA ZMIANA PODAWANIA DANYCH
Począwszy od 03.11.2020r. dane dotyczące osób przebywających w izolacji (ZIO) dotyczą terenu powiatu mikołowskiego. Zmiana jest podyktowana nowym sposobem podawania danych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach, która zaprzestała udzielania informacji cząstkowych w ujęciu gminnym.

Od 24.11. 2020r. nastąpiła ponowna zmiana w zakresie publikowania danych wprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach. Gminy nie otrzymują zbiorczych informacji dotyczących ilości osób przebywających w izolacji. W miejsce tej statystyki wprowadzono dane o dziennej liczbie osób zakażonych na terenie powiatu mikołowskiego.

Dane w pozostałych kategoriach pozostają bez zmian i dotyczą wyłącznie Gminy Mikołów.

Dane Rządowe

Polska i Świat

Stan ogólnopolski

Powiat Mikołowski

Dane na stronie Sanepidu Tychy

Dane dla Mikołowa, Sanepid + Policja:
Kwarantanna ilość osób w kwarantannie czyli suma wszystkich KIO a w tym na
Kwarantanna ilość adresów w/w osób – KIA
Ilość osób w kwarantannie pod aplikacjami telefonicznymi – KIAp
(Z uwagi na osoby w kwarantannie będące pod nadzorem tylko aplikacji telefonicznych ilość tych osób jest teraz podawana osobno i nie mamy informacji pod iloma adresami one się znajdują)

Zakażenia – ilość osób poddanych izolacji – ZIO

ZIO dla Mikołowa do dnia 2020-11-02

ZIOP od dnia 2020-11-03 dla powiatu mikołowskiego

ZIOP/d od dnia 2020-11-24 dla powiatu mikołowskiego

*****************************************************************

2022-02-10 godz.08.50.00 – KIO – 1080 w KIA -574, KIAp – 167, ZIOP/d –

2022-02-09 godz.08.17.00 – KIO – 1157 w KIA -603, KIAp – 184, ZIOP/d – 164

2022-02-08 godz.08.35.00 – KIO – 1125 w KIA -604, KIAp – 178, ZIOP/d – 121

2022-02-07 godz.08.40.00 – KIO – 1282 w KIA -714, KIAp – 216, ZIOP/d – 59

2022-02-06 godz.09.00.00 – KIO – 1659 w KIA -930, KIAp – 335, ZIOP/d – 127

2022-02-05 godz.08.00.00 – KIO – 1533 w KIA -824, KIAp – 319, ZIOP/d – 220

2022-02-04 godz.08.27.00 – KIO – 1726 w KIA -949, KIAp – 370, ZIOP/d – 84

2022-02-03 godz.08.35.00 – KIO – 1808 w KIA -858, KIAp – 394, ZIOP/d – 199

2022-02-02 godz.09.25.00 – KIO – 1914 w KIA -1024, KIAp – 417, ZIOP/d – 227

2022-02-01 godz.08.17.00 – KIO – 1952 w KIA -961, KIAp – 422, ZIOP/d – 141

2022-01-31 godz.09.10.00 – KIO – 2046 w KIA -1047, KIAp – 456, ZIOP/d – 163

2022-01-30 godz.17.10.00 – KIO – 2387 w KIA -1906, KIAp – 481, ZIOP/d – 231

2022-01-29 godz.09.17.00 – KIO – 2751 w KIA -1482, KIAp – 539, ZIOP/d – 226

2022-01-28 godz.08.50.00 – KIO – 2817 w KIA -1702, KIAp – 465, ZIOP/d – 367

2022-01-27 godz.08.40.00 – KIO – 2924 w KIA -1656, KIAp – 492, ZIOP/d – 262

2022-01-26 godz.08.27.00 – KIO – 2584 w KIA -1658, KIAp – 384, ZIOP/d – 269

2022-01-25 godz.14.10.00 – KIO – 2092 w KIA -1740, KIAp – 352, ZIOP/d – 246

2022-01-24 godz.08.50.00 – KIO – 2184 w KIA -1258, KIAp – 334, ZIOP/d – 160

2022-01-23 godz.07.50.00 – KIO – 2112 w KIA -1381, KIAp – 304, ZIOP/d – 259

2022-01-22 godz.08.00.00 – KIO – 1821 w KIA -1059, KIAp – 262, ZIOP/d – 202

2022-01-21 godz.08.45.00 – KIO – 1670 w KIA -978, KIAp – 239, ZIOP/d – 267

2022-01-20 godz.14.10.00 – KIO – 1240 w KIA -741, KIAp – 181, ZIOP/d – 176

2022-01-19 godz.08.25.00 – KIO – 1000 w KIA -741, KIAp – 181, ZIOP/d – 181

2022-01-18 godz.08.50.00 – KIO – 689 w KIA -406, KIAp – 113, ZIOP/d – 68

2022-01-17 godz.08.40.00 – KIO – 668 w KIA -279, KIAp – 114, ZIOP/d – 63

2022-01-16 godz.10.00.00 – KIO – 586 w KIA -251, KIAp – 109, ZIOP/d – 86

2022-01-15 godz.09.21.00 – KIO – 561 w KIA -313, KIAp – 103, ZIOP/d – 59

2022-01-14 godz.08.23.00 – KIO – 479 w KIA -243, KIAp – 87, ZIOP/d – 63

2022-01-13 godz.08.20.00 – KIO – 441 w KIA -191, KIAp – 81, ZIOP/d – 79

2022-01-12 godz.08.27.00 – KIO – 351 w KIA -191, KIAp – 85, ZIOP/d – 79

2022-01-11 godz.08.29.00 – KIO – 295 w KIA -170, KIAp – 77, ZIOP/d – 27

2022-01-10 godz.08.33.00 – KIO – 287 w KIA -144, KIAp – 74, ZIOP/d – 25

2022-01-09 godz.08.27.00 – KIO – 296 w KIA -136, KIAp – 74, ZIOP/d – 71

2022-01-08 godz.08.00.00 – KIO – 267 w KIA -131, KIAp – 66, ZIOP/d – 18

2022-01-07 godz.08.37.00 – KIO – 342 w KIA -153, KIAp – 87, ZIOP/d – 40

2022-01-06 godz.08.11.00 – KIO – 362 w KIA -173, KIAp – 54, ZIOP/d – 55

2022-01-05 godz.08.27.00 – KIO – 355 w KIA -160, KIAp – 88, ZIOP/d – 54

2022-01-04 godz.08.20.00 – KIO – 357 w KIA -163, KIAp – 85, ZIOP/d – 17

2022-01-03 godz.08.30.00 – KIO – 370 w KIA -291, KIAp – 79, ZIOP/d – 20

2022-01-02 godz.08.40.00 – KIO – 353 w KIA -187, KIAp – 77, ZIOP/d – 19

2022-01-01 godz.08.55.00 – KIO – 379 w KIA -182, KIAp – 81, ZIOP/d – 31

2021-12-31 godz.08.20.00 – KIO – 388 w KIA -202, KIAp – 86, ZIOP/d – 62

2021-12-30 godz.08.20.00 – KIO – 426 w KIA -225, KIAp – 92, ZIOP/d – 52

2021-12-29 godz.08.18.00 – KIO – 421 w KIA -234, KIAp – 89, ZIOP/d – 55

2021-12-28 godz.08.20.00 – KIO – 415 w KIA -216, KIAp – 97, ZIOP/d – 31

2021-12-27 godz.08.23.00 – KIO – 511 w KIA -306, KIAp – 107, ZIOP/d – 21

2021-12-26 godz.08.27.00 – KIO – 586 w KIA -305, KIAp – 118, ZIOP/d – 14

2021-12-25 godz.08.55.00 – KIO – 693 w KIA -435, KIAp – 128, ZIOP/d – 32

2021-12-24 godz.08.25.00 – KIO – 745 w KIA -467, KIAp – 140, ZIOP/d – 42

2021-12-23 godz.08.55.00 – KIO – 813 w KIA -512, KIAp – 148, ZIOP/d – 65

2021-12-22 godz.11.03.00 – KIO – 859 w KIA -494, KIAp – 158, ZIOP/d – 74

2021-12-21 godz.13.14.00 – KIO – 774 w KIA -541, KIAp – 144, ZIOP/d – 44

2021-12-20 godz.11.07.00 – KIO – 905 w KIA -576, KIAp – 157, ZIOP/d – 43

2021-12-19 godz.15.00.00 – KIO – 954 w KIA -615, KIAp – 155, ZIOP/d – 111

2021-12-18 godz.09.26.00 – KIO – 990 w KIA -648, KIAp – 173, ZIOP/d – 77

2021-12-17 godz.11.00.00 – KIO – 1107 w KIA -818, KIAp – 171, ZIOP/d – 83

2021-12-16 godz.11.00.00 – KIO – 1222 w KIA -881, KIAp – 182, ZIOP/d – 94

2021-12-15 godz.09.43.00 – KIO – 1141 w KIA -754, KIAp – 166, ZIOP/d – 156

2021-12-14 godz.11.13.00 – KIO – 1020 w KIA -668, KIAp – 149, ZIOP/d – 30

2021-12-13 godz.08.34.00 – KIO – 1137 w KIA -742, KIAp – 165, ZIOP/d – 65

2021-12-12 godz.08.21.00 – KIO – 1204 w KIA -805, KIAp – 164, ZIOP/d 125

2021-12-11 godz.08.15.00 – KIO – 1198 w KIA -798, KIAp – 174, ZIOP/d – 84

2021-12-10 godz.08.20.00 – KIO – 1165 w KIA -763, KIAp – 171, ZIOP/d -78

2021-12-09 godz.08.15.00 – KIO – 1121 w KIA –734, KIAp – 185, ZIOP/d – 123

2021-12-08 godz.08.30.00 – KIO – 953 w KIA -604, KIAp – 138, ZIOP/d – 119

2021-12-07 godz.08.30.00 – KIO – 834 w KIA -497, KIAp – 127, ZIOP/d -52

2021-12-06 godz.08.10.00 brak danych

2021-12-05 godz.09.12.00 – KIO – 1003 w KIA -733, KIAp – 122, ZIOP/d – 143

2021-12-04 godz.08.09.00 – KIO – 1183 w KIA –860, KIAp – 142, ZIOP/d – 69

2021-12-03 godz.08.19.00 – KIO – 1331 w KIA -924, KIAp – 161, ZIOP/d – 120

2021-12-02 godz.08.35.00 – KIO – 1326 w KIA -1030, KIAp – 139, ZIOP/d -121

2021-12-01 godz.08.35.00 – KIO – 1253 w KIA -885, KIAp – 133, ZIOP/d -131

2021-11-30 godz.10.49.00 – KIO – 882 w KIA -609, KIAp – 109, ZIOP/d -48

2021-11-29 godz.08.40.00 – KIO – 960 w KIA -669, KIAp -102, ZIOP/d -51

2021-11-28 godz.14.00.00 – KIO – 1044 w KIA -764, KIAp -127, ZIOP/d -86

2021-11-27 godz.09.13.00 – KIO – 897 w KIA -673, KIAp -107, ZIOP/d -140

2021-11-26 godz.15.06.00 – KIO – 960 w KIA -669, KIAp -102, ZIOP/d -125

2021-11-25 godz.11.34.00 – KIO – 915 w KIA -641, KIAp -97, ZIOP/d -80

2021-11-24 godz.08.36.00 – KIO – 634 w KIA -470, KIAp -85, ZIOP/d -117

2021-11-23 godz.10.11.00 – KIO – 550 w KIA -449, KIAp -85, ZIOP/d -25

2021-11-22 godz.08.24.00 – KIO – 509 w KIA -342, KIAp -76, ZIOP/d -33

2021-11-21 godz.10.00.00 – KIO – 512 w KIA -342, KIAp -76, ZIOP/d -74

2021-11-20 godz.13.56.00 – KIO – 459 w KIA -300, KIAp -60, ZIOP/d -35

2021-11-19 godz.11.30.00 – KIO – 436 w KIA -302, KIAp -47, ZIOP/d -55

2021-11-18 godz.10.59.00 – KIO – 419 w KIA -293, KIAp -45, ZIOP/d -40

2021-11-17 godz.10.35.00 – KIO – 308 w KIA -219, KIAp -33, ZIOP/d -61

2021-11-16 godz.09.45.00 – KIO – 260 w KIA -174, KIAp – 33, ZIOP/d -22

2021-11-15 godz.12.55.00 – KIO – 312 w KIA -243, KIAp – 29, ZIOP/d -19

2021-11-14 godz.14.11.00 – KIO – 371 w KIA -284, KIAp – 34, ZIOP/d -19

2021-11-13 godz.11.25.00 – KIO – 389 w KIA -301, KIAp – 38, ZIOP/d -26

2021-11-12 godz.09.30.00 – KIO – 358 w KIA -271, KIAp – 29, ZIOP/d -28

2021-11-11 godz.09.35.00 – KIO – 257 w KIA -256, KIAp – 32, ZIOP/d -20

2021-11-10 godz.09.57.00 – KIO – 297 w KIA -228, KIAp – 23, ZIOP/d -41

2021-11-09 godz.08.19.00 – KIO – 192 w KIA -140, KIAp – 22, ZIOP/d -19

2021-11-08 godz.11.58.00 – KIO – 114 w KIA -162, KIAp – 23, ZIOP/d -6

2021-11-07 godz.10.34.00 – KIO – 249 w KIA -189, KIAp – 25, ZIOP/d -20

2021-11-06 godz.08.25.00 – KIO – 150 w KIA -106, KIAp – 21, ZIOP/d -17

2021-11-05 godz.09.13.00 – KIO – 138 w KIA -92, KIAp – 20, ZIOP/d -18

2021-11-04 godz.08.31.00 – KIO – 142 w KIA -91, KIAp – 23, ZIOP/d -20

2021-11-03 godz.09.47.00 – KIO – 91 w KIA – 47, KIAp – 19, ZIOP/d –

2021-11-02 godz.08.32.00 – KIO – 84 w KIA – 47, KIAp – 19, ZIOP/d -2

2021-11-01 godz.12.27.00 – KIO – 98 w KIA – 60, KIAp – 15, ZIOP/d -7

2021-10-31 godz.09.10.00 – KIO – 114 w KIA – 73, KIAp – 20, ZIOP/d -8

2021-10-30 godz.13.17.00 – KIO – 105 w KIA – 63, KIAp – 20, ZIOP/d -9

2021-10-29 godz.10.55.00 – KIO – 99 w KIA – 66, KIAp – 16, ZIOP/d -10

2021-10-28 godz.11.28.00 – KIO – 116 w KIA – 82, KIAp – 16, ZIOP/d -4

2021-10-27 godz.13.26.00 – KIO – 111 w KIA – 79, KIAp – 17, ZIOP/d -5

2021-10-26 godz.11.50.00 – KIO – 110 w KIA – 64, KIAp – 15, ZIOP/d -3

2021-10-25 godz.10.51.00 – KIO – 94 w KIA – 42, KIAp – 12, ZIOP/d -4

2021-10-24 godz.12.13.00 – KIO – 89 w KIA – 50, KIAp – 9, ZIOP/d -4

2021-10-23 godz.14.58.00 – KIO – 98 w KIA – 53, KIAp – 12, ZIOP/d -1

2021-10-22 godz.13.37.00 – KIO – 94 w KIA – 48, KIAp – 13, ZIOP/d -7

2021-10-21 godz.15.00.00 – KIO – 96 w KIA – 57, KIAp – 9, ZIOP/d -3

2021-10-20 godz.13.58.00 – KIO – 96 w KIA – 57, KIAp – 9, ZIOP/d – bd

2021-10-19 godz.10.44.00 – KIO – 99 w KIA – 50, KIAp – 10, ZIOP/d -8

2021-10-18 godz.10.17.00 – KIO – 101 w KIA – 54, KIAp – 7, ZIOP/d -2

2021-10-17 godz.9.05.00 – KIO – 85 w KIA – 53, KIAp – 7, ZIOP/d -0

2021-10-16 godz.10.00.00 – KIO – 93 w KIA – 55, KIAp – 13, ZIOP/d -3

2021-10-15 godz.10.17.00 – KIO – 77 w KIA – 34, KIAp – 17, ZIOP/d -5

2021-10-14 godz.11.15.00 – KIO – 81 w KIA – 40, KIAp – 17, ZIOP/d -1

2021-10-13 godz.11.05.00 – KIO – 72 w KIA – 26, KIAp – 17, ZIOP/d -5

2021-10-12 godz.13.24.00 – KIO – 103 w KIA – 23, KIAp – 15, ZIOP/d -2

2021-10-11 godz.12.15.00 – KIO – 69 w KIA – 39, KIAp – 15, ZIOP/d -1

2021-10-10 godz.15.12.00 – KIO – 69 w KIA – 36, KIAp – 14, ZIOP/d -3

2021-10-09 godz.17.20.00 – KIO – 85 w KIA – 45, KIAp – 17, ZIOP/d -1

2021-10-08 godz.09.07.00 – KIO – 53 w KIA – 17, KIAp – 11, ZIOP/d -3

2021-10-07 godz.08.16.00 – KIO – 64 w KIA – 26, KIAp – 12, ZIOP/d -2

2021-10-06 godz.08.41.00 – KIO – 52 w KIA – 44, KIAp – 8, ZIOP/d -4

2021-10-05 godz.08.21.00 – KIO – 49 w KIA – 18, KIAp – 7, ZIOP/d -1

2021-10-04 godz.15.37.00 – KIO – 48 w KIA – 20, KIAp – 10, ZIOP/d -1

2021-10-03 godz.17.00.00 – KIO – 48 w KIA – 23, KIAp – 8, ZIOP/d -1

2021-10-02 godz.09.00.00 – KIO – 36 w KIA – 15, KIAp – 10, ZIOP/d -2

2021-10-01 godz.08.41.00 – KIO – 35 w KIA – 17, KIAp – 0, ZIOP/d -1

2021-09-30 godz.14.15.00 – KIO – 44 w KIA – 24, KIAp – 13, ZIOP/d -0

2021-09-29 godz.18.14.00 – KIO – 44 w KIA – 25, KIAp – 14, ZIOP/d -0

2021-09-28 godz.10.39.00 – KIO – 43 w KIA – 22, KIAp – 16, ZIOP/d -1

2021-09-27 godz.12.39.00 – KIO – 43 w KIA – 20, KIAp – 16, ZIOP/d -0

2021-09-26 godz.15.40.00 – KIO – 54 w KIA – 19, KIAp – 18, ZIOP/d -0

2021-09-25 godz.11.40.00 – KIO – 41 w KIA – 22, KIAp – 14, ZIOP/d -2

2021-09-24 godz.11.49.00 – KIO – 39 w KIA – 22, KIAp – 10, ZIOP/d -1

2021-09-23 godz.15.17.00 – KIO – 50 w KIA – 29, KIAp – 12, ZIOP/d -2

2021-09-22 godz.13.10.00 – KIO – 28 w KIA – 22, KIAp – 12, ZIOP/d -3

2021-09-21 godz.12.49.00 – KIO – 28 w KIA – 16, KIAp – 9, ZIOP/d -1

2021-09-20 godz.10.44.00 – KIO – 43 w KIA – 27, KIAp – 9, ZIOP/d -3

2021-09-19 godz.15.15.00 – KIO – 51 w KIA – 37, KIAp – 9, ZIOP/d -0

2021-09-18 godz.16.17.00 – KIO – 39 w KIA – 27, KIAp – 6, ZIOP/d -1

2021-09-17 godz.11.06.00 – KIO – 38 w KIA – 18, KIAp – 8, ZIOP/d -0

2021-09-16 godz.11.11.00 – KIO – 35 w KIA – 21, KIAp – 7, ZIOP/d -2

2021-09-15 godz.11.45.00 – KIO – 39 w KIA – 22, KIAp – 7, ZIOP/d -2

2021-09-14 godz.11.20.00 – KIO – 33 w KIA – 21, KIAp – 5, ZIOP/d -1

2021-09-13 godz.08.26.00 – KIO – 33 w KIA – 18, KIAp – 4, ZIOP/d -0

2021-09-12 godz.16.00.00 – KIO – 36 w KIA – 18, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-09-11 godz.12.17.00 – KIO – 39 w KIA – 21, KIAp – 7, ZIOP/d -1

2021-09-10 godz.11.14.00 – KIO – 35 w KIA – 22, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-09-09 godz.17.28.00 – KIO – 30 w KIA – 19, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-09-08 godz.14.20.00 – KIO – 37 w KIA – 19, KIAp – 7, ZIOP/d -1

2021-09-07 godz.15.00.00 – KIO – 29 w KIA – 15, KIAp – 4, ZIOP/d -2

2021-09-06 godz.13.13.00 – KIO – 21 w KIA – 13, KIAp – 3, ZIOP/d -1

2021-09-05 godz.10.18.00 – KIO – 22 w KIA – 12, KIAp – 4, ZIOP/d -0

2021-09-04 godz.12.15.00 – KIO – 17 w KIA – 12, KIAp – 2, ZIOP/d -0

2021-09-03 godz.12.03.00 – KIO – 18 w KIA – 11, KIAp – 3, ZIOP/d -0

2021-09-02 godz.11.30.00 – KIO – 21 w KIA – 9, KIAp – 4, ZIOP/d -2

2021-09-01 godz.11.07.00 – KIO – 18 w KIA – 8, KIAp – 3, ZIOP/d -1

2021-08-31 godz.12.30.00 – KIO – 27 w KIA – 14, KIAp – 4, ZIOP/d -0

2021-08-30 godz.14.05.00 – KIO – 28 w KIA – 15, KIAp – 4, ZIOP/d -0

2021-08-29 godz.13.37.00 – KIO – 23 w KIA – 12, KIAp – 4, ZIOP/d -1

2021-08-28 godz.10.14.00 – KIO – 27 w KIA – 13, KIAp – 4, ZIOP/d -0

2021-08-27 godz.15.00.00 – KIO – 26 w KIA – 13, KIAp – 6, ZIOP/d -0

2021-08-26 godz.14.11.00 – KIO – 33 w KIA – 15, KIAp – 10, ZIOP/d -1

2021-08-25 godz.11.00.00 – KIO – 31 w KIA – 18, KIAp – 8, ZIOP/d -0

2021-08-24 godz.09.14.00 – KIO – 34 w KIA – 20, KIAp – 10, ZIOP/d -0

2021-08-23 godz.11.24.00 – KIO – 50 w KIA – 20, KIAp – 11, ZIOP/d -0

2021-08-22 godz.21.28.00 – KIO – 28 w KIA – 14, KIAp – 10, ZIOP/d -1

2021-08-21 godz.21.44.00 – KIO – 29 w KIA – 15, KIAp – 10, ZIOP/d -1

2021-08-20 godz.11.12.00 – KIO – 26 w KIA – 15, KIAp – 7, ZIOP/d -0

2021-08-19 godz.09.50.00 – KIO – 24 w KIA – 15, KIAp – 7, ZIOP/d -0

2021-08-18 godz.08.45.00 – KIO – 21 w KIA – 10, KIAp – 4, ZIOP/d -0

2021-08-17 godz.08.44.00 – KIO – 17 w KIA – 10, KIAp – 2, ZIOP/d -0

2021-08-16 godz.16.42.00 – KIO – 20 w KIA – 9, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-08-15 godz.11.05.00 – KIO – 27 w KIA – 11, KIAp – 8, ZIOP/d -0

2021-08-14 godz.10.55.00 – KIO – 19 w KIA – 9, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-08-13 godz.10.40.00 – KIO – 23 w KIA – 13, KIAp – 5, ZIOP/d -1

2021-08-12 godz.11.59.00 – KIO – 27 w KIA – 16, KIAp – 7, ZIOP/d -1

2021-08-11 godz.11.02.00 – KIO – 22 w KIA – 14, KIAp – 6, ZIOP/d -0

2021-08-10 godz.11.07.00 – KIO – 19 w KIA – 15, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-08-09 godz.10.00.00 – KIO – 25 w KIA – 13, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-08-08 godz.10.14.00 – KIO – 24 w KIA – 17, KIAp – 2, ZIOP/d -0

2021-08-07 godz.12.12.00 – KIO – 20 w KIA – 16, KIAp – 2, ZIOP/d -0

2021-08-06 godz.10.06.00 – KIO – 25 w KIA – 22, KIAp – 2, ZIOP/d -2

2021-08-05 godz.14.00.00 – KIO – 23 w KIA – 17, KIAp – 1, ZIOP/d -0

2021-08-04 godz.10.06.00 – KIO – 24 w KIA – 17, KIAp – 2, ZIOP/d -0

2021-08-03 godz.15.06.00 – KIO – 25 w KIA – 18, KIAp – 2, ZIOP/d -0

2021-08-02 godz.12.06.00 – KIO – 27 w KIA – 16, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-08-01 godz.15.00.00 – KIO – 30 w KIA – 19, KIAp – 6, ZIOP/d -0

2021-07-31 godz.12.07.00 – KIO – 32 w KIA – 20, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-07-30 godz.17.02.00 – KIO – 31 w KIA – 21, KIAp – 5, ZIOP/d -1

2021-07-29 godz.12.26.00 – KIO – 38 w KIA – 25, KIAp – 10, ZIOP/d -0

2021-07-28 godz.13.31.00 – KIO – 40 w KIA – 23, KIAp – 10, ZIOP/d -1

2021-07-27 godz.13.45.00 – KIO – 41 w KIA – 25, KIAp – 9, ZIOP/d -1

2021-07-26 godz.13.46.00 – KIO – 41 w KIA – 22, KIAp – 10, ZIOP/d -0

2021-07-25 godz.13.00.00 – KIO – 33 w KIA – 20, KIAp – 9, ZIOP/d -0

2021-07-24 godz.14.09.00 – KIO – 32 w KIA – 20, KIAp – 8, ZIOP/d -0

2021-07-23 godz.12.31.00 – KIO – 35 w KIA – 26, KIAp – 6, ZIOP/d -0

2021-07-22 godz.14.18.00 – KIO – 32 w KIA – 22, KIAp – 6, ZIOP/d -0

2021-07-21 godz.11.54.00 – KIO – 36 w KIA – 25, KIAp – 6, ZIOP/d -0

2021-07-20 godz.10.43.00 – KIO – 37 w KIA – 28, KIAp – 2, ZIOP/d -0

2021-07-19 godz.11.20.00 – KIO – 39 w KIA – 29, KIAp – 6, ZIOP/d -0

2021-07-18 godz.12.59.00 – KIO – 40 w KIA – 32, KIAp – 7, ZIOP/d -0

2021-07-17 godz.10.59.00 – KIO – 38 w KIA – 26, KIAp – 8, ZIOP/d -0

2021-07-16 godz.11.15.00 – KIO – 41 w KIA – 25, KIAp – 12, ZIOP/d -0

2021-07-15 godz.16.15.00 – KIO – 44 w KIA – 31, KIAp – 11, ZIOP/d -0

2021-07-14 godz.10.05.00 – KIO – 52 w KIA – 33, KIAp – 11, ZIOP/d -0

2021-07-13 godz.14.00.00 – KIO – 55 w KIA – 40, KIAp – 13, ZIOP/d -1

2021-07-12 godz.11.13.00 – KIO – 60 w KIA – 40, KIAp – 13, ZIOP/d -1

2021-07-11 godz.14.13.00 – KIO – 67 w KIA – 46, KIAp – 19, ZIOP/d -0

2021-07-10 godz.22.00.00 – KIO – 75 w KIA – 50, KIAp – 20, ZIOP/d -0

2021-07-09 godz.18.21.00 – KIO – 79 w KIA – 52, KIAp – 22, ZIOP/d -0

2021-07-08 godz.10.43.00 – KIO – 82 w KIA – 48, KIAp – 25, ZIOP/d -0

2021-07-07 godz.10.44.00 – KIO – 83 w KIA – 49, KIAp – 24, ZIOP/d -0

2021-07-06 godz.10.39.00 – KIO – 88 w KIA – 53, KIAp – 25, ZIOP/d -0

2021-07-05 godz.11.00.00 – KIO – 84 w KIA – 52, KIAp – 23, ZIOP/d -0

2021-07-04 godz.10.54.00 – KIO – 88 w KIA – 52, KIAp – 23, ZIOP/d -1

2021-07-03 godz.21.30.00 – KIO – 64 w KIA – 36, KIAp – 16, ZIOP/d -0

2021-07-02 godz.11.02.00 – KIO – 62 w KIA – 41, KIAp – 15, ZIOP/d -0

2021-07-01 godz.15.26.00 – KIO – 52 w KIA – 34, KIAp – 9, ZIOP/d -0

2021-06-30 godz.15.26.00 – KIO – 45 w KIA – 31, KIAp – 10, ZIOP/d -0

2021-06-29 godz.12.40.00 – KIO – 45 w KIA – 29, KIAp – 7, ZIOP/d -0

2021-06-28 godz.21.38.00 – KIO – 45 w KIA – 29, KIAp – 7, ZIOP/d -0

2021-06-27 godz.21.38.00 – KIO – 39 w KIA – 26, KIAp – 3, ZIOP/d -1

2021-06-26 godz.12.24.00 – KIO – 27 w KIA – 18, KIAp – 1, ZIOP/d -0

2021-06-25 godz.10.56.00 – KIO – 26 w KIA – 20, KIAp – 2, ZIOP/d -0

2021-06-24 godz.10.30.00 – KIO – 25 w KIA – 19, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-06-23 godz.10.30.00 – KIO – 24 w KIA – 18, KIAp – 5, ZIOP/d -2

2021-06-22 godz.10.30.00 – KIO – 23 w KIA – 19, KIAp – 3, ZIOP/d -0

2021-06-21 godz.16.20.00 – KIO – 24 w KIA – 19, KIAp – 4, ZIOP/d -1

2021-06-20 godz.11.20.00 – KIO – 17 w KIA – 13, KIAp – 4, ZIOP/d -0

2021-06-19 godz.15.14.00 – KIO – 15 w KIA – 15, KIAp – 4, ZIOP/d -0

2021-06-18 godz.17.35.00 – KIO – 17 w KIA – 13, KIAp – 3, ZIOP/d -0

2021-06-17 godz.15.20.00 – KIO – 19 w KIA – 14, KIAp – 5, ZIOP/d -0

2021-06-16 godz.12.55.00 – KIO – 21 w KIA – 12, KIAp – 7, ZIOP/d -0

2021-06-15 godz.14.30.00 – KIO – 15 w KIA – 12, KIAp – 3, ZIOP/d -0

2021-06-14 godz.10.30.00 – KIO – 10 w KIA – 9, KIAp – 2, ZIOP/d -0

2021-06-13 godz.10.30.00 – KIO – 9 w KIA – 7, KIAp – 2, ZIOP/d -0

2021-06-12 godz.10.30.00 – KIO – 30 w KIA – 17, KIAp – 3, ZIOP/d -1

2021-06-11 godz.11.10.00 – KIO – 22 w KIA – 13, KIAp – 4, ZIOP/d -0

2021-06-10 godz.12.40.00 – KIO – 23 w KIA – 14, KIAp – 4, ZIOP/d -0

2021-06-09 godz.10.40.00 – KIO – 31 w KIA – 22, KIAp – 5, ZIOP/d -3

2021-06-08 godz.11.40.00 – KIO – 37 w KIA – 24, KIAp – 8, ZIOP/d -2

2021-06-07 godz.10.30.00 – KIO – 32 w KIA – 17, KIAp – 7, ZIOP/d -0

2021-06-06 godz.10.34.00 – KIO – 29 w KIA – 17, KIAp – 8, ZIOP/d -3

2021-06-05 godz.22.19.00 – KIO – 41 w KIA – 26, KIAp – 11, ZIOP/d – 0

2021-06-04 godz.21.30.00 – KIO – 37 w KIA – 20, KIAp – 11, ZIOP/d – 3

2021-06-03 godz.22.07.00 – KIO – 47 w KIA – 26, KIAp – 12, ZIOP/d – 1

2021-06-02 godz.13.55.00 – KIO – 42 w KIA – 22, KIAp – 9, ZIOP/d – 1

2021-06-01 godz.10.45.00 – KIO – 51 w KIA – 30, KIAp – 13, ZIOP/d – 1

2021-05-31 godz.10.45.00 – KIO – 48 w KIA – 24, KIAp – 12, ZIOP/d – 0

2021-05-30 godz.10.30.00 – KIO – 48 w KIA – 25, KIAp – 10, ZIOP/d – 1

2021-05-29 godz.10.30.00 – KIO – 66 w KIA – 44, KIAp – 10, ZIOP/d – 2

2021-05-28 godz.10.30.00 – KIO – 58 w KIA – 38, KIAp – 10, ZIOP/d – 9

2021-05-27 godz.10.30.00 – KIO – 61 w KIA – 38, KIAp – 10, ZIOP/d – 6

2021-05-26 godz.10.30.00 – KIO – 68 w KIA – 46, KIAp – 10, ZIOP/d – 3

2021-05-25 godz.11.30.00 – KIO – 67 w KIA – 44, KIAp – 11, ZIOP/d – 0

2021-05-24 godz.11.30.00 – KIO – 62 w KIA – 41, KIAp – 13, ZIOP/d – 0

2021-05-23 godz.10.30.00 – KIO – 76 w KIA – 52, KIAp – 18, ZIOP/d – 4

2021-05-22 godz.10.30.00 – KIO – 76 w KIA – 55, KIAp – 21, ZIOP/d – 3

2021-05-21 godz.10.30.00 – KIO – 92 w KIA – 54, KIAp – 25, ZIOP/d – 4

2021-05-20 godz.12.30.00 – KIO – 111 w KIA – 62, KIAp – 33, ZIOP/d – 3

2021-05-19 godz.14.00.00 – KIO – 123 w KIA – 73, KIAp – 34, ZIOP/d – 8

2021-05-18 godz.11.00.00 – KIO – 125 w KIA – 73, KIAp – 36, ZIOP/d – 2

2021-05-17 godz.11.26.00 – KIO – 144 w KIA – 71, KIAp – 45, ZIOP/d – 3

2021-05-16 godz.11.37.00 – KIO – 139 w KIA – 69, KIAp – 43, ZIOP/d – 10

2021-05-15 godz.11.00.00 – KIO – 169 w KIA – 86, KIAp – 50, ZIOP/d – 3

2021-05-14 godz.11.37.00 – KIO – 175 w KIA – 91, KIAp – 56, ZIOP/d – 7

2021-05-13 godz.14.30.00 – KIO – 187 w KIA – 94, KIAp – 62, ZIOP/d – 16

2021-05-12 godz.11.45.00 – KIO – 198 w KIA – 107, KIAp – 62, ZIOP/d – 10

2021-05-11 godz.15.38.00 – KIO – 201 w KIA – 97, KIAp – 63, ZIOP/d – 9

2021-05-10 godz.15.38.00 – KIO – 212 w KIA – 101, KIAp – 61, ZIOP/d – 2

2021-05-09 godz.11.01.00 – KIO – 225 w KIA – 108, KIAp – 62, ZIOP/d – 14

2021-05-08 godz.11.15.00 – KIO – 229 w KIA – 116, KIAp – 65, ZIOP/d – 23

2021-05-07 godz.11.15.00 – KIO – 255 w KIA – 138, KIAp – 73, ZIOP/d – 25

2021-05-06 godz.10.45.00 – KIO – 257 w KIA – 151, KIAp – 72, ZIOP/d – 22

2021-05-05 godz.10.45.00 – KIO – 252 w KIA – 137, KIAp – 70, ZIOP/d – 5

2021-05-04 godz.11.30.00 – KIO – 270 w KIA – 132, KIAp – 71, ZIOP/d – 16

2021-05-03 godz.10.30.00 – KIO – 266 w KIA – 148, KIAp – 76, ZIOP/d – 18

2021-05-02 godz.10.30.00 – KIO – 302 w KIA – 150, KIAp – 77, ZIOP/d – 21

2021-05-01 godz.15.49.00 – KIO – 340 w KIA – 172, KIAp – 89, ZIOP/d – 21

2021-04-30 godz.12.30.00 – KIO – 395 w KIA – 207, KIAp – 102, ZIOP/d – 29

2021-04-29 godz.12.22.00 – KIO – 432 w KIA – 208, KIAp – 115, ZIOP/d – 25

2021-04-28 godz.11.29.00 – KIO – 450 w KIA – 209, KIAp – 113, ZIOP/d – 36

2021-04-27 godz.11.29.00 – KIO – 442 w KIA – 209, KIAp – 115, ZIOP/d – 30

2021-04-26 godz.12.10.00 – KIO – 479 w KIA – 209, KIAp – 119, ZIOP/d – 13

2021-04-25 godz.10.30.00 – KIO – 494 w KIA – 241, KIAp – 118, ZIOP/d – 41

2021-04-24 godz.10.30.00 – KIO – 580 w KIA – 282, KIAp – 132, ZIOP/d – 40

2021-04-23 godz.10.30.00 – KIO – 657 w KIA – 341, KIAp – 176, ZIOP/d – 27

2021-04-22 godz.10.30.00 – KIO – 657 w KIA – 341, KIAp – 176, ZIOP/d – 63

2021-04-21 godz.12.50.00 – KIO – 670 w KIA – 344, KIAp – 182, ZIOP/d – 78

2021-04-20 godz.12.50.00 – KIO – 644 w KIA – 336, KIAp – 196, ZIOP/d – 26

2021-04-19 godz.14.55.00 – KIO – 715 w KIA – 346, KIAp – 212, ZIOP/d – 43

2021-04-18 godz.12.50.00 – KIO – 762 w KIA – 367, KIAp – 227, ZIOP/d – 54

2021-04-17 godz.21.15.00 – KIO – 993 w KIA – 539, KIAp – 303, ZIOP/d – 47

2021-04-16 godz.10.40.00 – KIO – 949 w KIA – 480, KIAp – 278, ZIOP/d – 62

2021-04-15 godz.15.00.00 – KIO – 990 w KIA – 499, KIAp – 292, ZIOP/d – 84

2021-04-14 godz.10.45.00 – KIO – 983 w KIA – 505, KIAp – 289, ZIOP/d – 71

2021-04-13 godz.21.11.00 – KIO – 984 w KIA – 495, KIAp – 285, ZIOP/d – 41

2021-04-12 godz.11.47.00 – KIO – 997 w KIA – 488, KIAp – 294, ZIOP/d – 58

2021-04-11 godz.08.00.00 – KIO – 1048 w KIA – 516, KIAp – 326, ZIOP/d – 124

2021-04-10 godz.23.08.00 – KIO – 1144 w KIA – 582, KIAp – 359, ZIOP/d – 144

2021-04-09 godz.11.15.00 – KIO – 1157 w KIA – 593, KIAp – 348, ZIOP/d – 153

2021-04-08 godz.11.30.00 – KIO – 1119 w KIA – 571, KIAp – 332, ZIOP/d – 154

2021-04-07 godz.08.40.00 – KIO – 1091 w KIA – 545, KIAp – 331, ZIOP/d – 54

2021-04-06 godz.20.57.00 – KIO – 1014 w KIA – 483, KIAp – 326, ZIOP/d – 37

2021-04-05 godz.10.57.00 – KIO – 1031 w KIA – 602, KIAp – 335, ZIOP/d – 62

2021-04-04 godz.09.46.00 – KIO – 1131 w KIA – 792, KIAp – 339, ZIOP/d – 130

2021-04-03 godz.09.44.00 – KIO – 1171 w KIA – 565, KIAp – 346, ZIOP/d – 139

2021-04-02 godz.10.48.00 – KIO – 1178 w KIA – 837, KIAp – 341, ZIOP/d – 159

2021-04-01 godz.10.48.00 – KIO – 1180 w KIA – 493, KIAp – 357, ZIOP/d – 150

2021-03-31 godz.10.54.00 – KIO – 1142 w KIA – 493, KIAp – 360, ZIOP/d – 182

2021-03-30 godz.11.00.00 – KIO – 1011 w KIA – 519, KIAp – 313, ZIOP/d – 71

2021-03-29 godz.09.03.00 – KIO – 922 w KIA – 442, KIAp – 300, ZIOP/d – 100

2021-03-28 godz.10.17.00 – KIO – 890 w KIA – 433, KIAp – 293, ZIOP/d – 139

2021-03-27 godz.22.02.00 – KIO – 887 w KIA – 460, KIAp – 283, ZIOP/d – 160

2021-03-26 godz.21.10.00 – KIO – 827 w KIA – 425, KIAp – 259, ZIOP/d – 135

2021-03-25 godz.09.32.00 – KIO – 806 w KIA – 402, KIAp – 249, ZIOP/d – 137

2021-03-24 godz.20.40.00 – KIO – 675 w KIA – 402, KIAp – 249, ZIOP/d – 132

2021-03-23 godz.22.50.00 – KIO – 592 w KIA – 285, KIAp – 178, ZIOP/d – 49

2021-03-22 godz.09.32.00 – KIO – 662 w KIA – 285, KIAp – 242, ZIOP/d – 42

2021-03-21 godz.23.55.00 – KIO – 581 w KIA – 282, KIAp – 165, ZIOP/d – 94

2021-03-20 godz.09.26.00 – KIO – 632 w KIA – 376, KIAp – 166, ZIOP/d – 79

2021-03-19 godz.09.43.00 – KIO – 581 w KIA – 354, KIAp – 145, ZIOP/d – 95

2021-03-18 godz.21.49.00 – KIO – 510 w KIA – 289, KIAp – 127, ZIOP/d – 101

2021-03-17 godz.10.43.00 – KIO – 501 w KIA – 236, KIAp – 165, ZIOP/d – 100

2021-03-16 godz.11.25.00 – KIO – 402 w KIA – 225, KIAp – 105, ZIOP/d – 33

2021-03-15 godz.13.00.00 – KIO – 326 w KIA – 164, KIAp – 101, ZIOP/d – 37

2021-03-14 godz.13.25.00 – KIO – 339 w KIA – 180, KIAp – 99, ZIOP/d – 64

2021-03-13 godz.12.06.00 – KIO – 356 w KIA – 201, KIAp – 103, ZIOP/d – 68

2021-03-12 godz.12.08.00 – KIO – 351 w KIA – 180, KIAp – 121, ZIOP/d – 45

2021-03-11 godz.12.15.00 – KIO – 315 w KIA – 179, KIAp – 90, ZIOP/d – 45

2021-03-10 godz.16.04.00 – KIO – 284 w KIA – 159, KIAp – 86, ZIOP/d – 49

2021-03-09 godz.08.24.00 – KIO – 250 w KIA – 139, KIAp – 77, ZIOP/d – 24

2021-03-08 godz.22.17.00 – KIO – 231 w KIA – 113, KIAp – 73, ZIOP/d – 5

2021-03-07 godz.14.17.00 – KIO – 250 w KIA – 133, KIAp – 73, ZIOP/d – 51

2021-03-06 godz.15.50.00 – KIO – 277 w KIA – 149, KIAp – 77, ZIOP/d – 47

2021-03-05 godz.12.35.00 – KIO – 255 w KIA – 133, KIAp – 71, ZIOP/d – 36

2021-03-04 godz.11.10.00 – KIO – 234 w KIA – 123, KIAp – 64, ZIOP/d – 34

2021-03-03 godz.10.47.00 – KIO – 219 w KIA – 119, KIAp – 57, ZIOP/d – 51

2021-03-02 godz.14.00.00 – KIO – 198 w KIA – 110, KIAp – 56, ZIOP/d – 4

2021-03-01 godz.13.50.00 – KIO – 168 w KIA – 83, KIAp – 45, ZIOP/d – 4

2021-02-28 godz.11.45.00 – KIO – 165 w KIA – 84, KIAp – 43, ZIOP/d – 24

2021-02-27 godz.13.10.00 – KIO – 172 w KIA – 88, KIAp – 43, ZIOP/d – 34

2021-02-26 godz.10.50.00 – KIO – 156 w KIA – 80, KIAp – 38, ZIOP/d – 24

2021-02-25 godz.14.00.00 – KIO – 158 w KIA – 78, KIAp – 38, ZIOP/d – 24

2021-02-24 godz.14.35.00 – KIO – 131 w KIA – 78, KIAp – 32, ZIOP/d – 30

2021-02-23 godz.13.25.00 – KIO – 124 w KIA – 69, KIAp – 30, ZIOP/d – 4

2021-02-22 godz.11.00.00 – KIO – 119 w KIA – 53, KIAp – 27, ZIOP/d – 12

2021-02-21 godz.11.00.00 – KIO – 123 w KIA – 58, KIAp – 26, ZIOP/d – 9

2021-02-20 godz.11.00.00 – KIO – 137 w KIA – 64, KIAp – 32, ZIOP/d – 15

2021-02-19 godz.11.00.00 – KIO – 128 w KIA – 65, KIAp – 31, ZIOP/d – 23

2021-02-18 godz.11.00.00 – KIO – 127 w KIA – 67, KIAp – 30, ZIOP/d – 13

2021-02-17 godz.12.20.00 – KIO – 139 w KIA – 73, KIAp – 33, ZIOP/d – 16

2021-02-16 godz.14.30.00 – KIO – 127 w KIA – 69, KIAp – 32, ZIOP/d – 11

2021-02-15 godz.12.00.00 – KIO – 151 w KIA – 60, KIAp – 50, ZIOP/d – 0

2021-02-14 godz.10.30.00 – KIO – 133 w KIA – 63, KIAp – 31, ZIOP/d – 10

2021-02-13 godz.10.30.00 – KIO – 134 w KIA – 66, KIAp – 30, ZIOP/d – 9

2021-02-12 godz.10.30.00 – KIO – 137 w KIA – 68, KIAp – 29, ZIOP/d – 21

2021-02-11 godz.10.44.00 – KIO – 134 w KIA – 74, KIAp – 27, ZIOP/d – 6

2021-02-10 godz.09.56.00 – KIO – 126 w KIA – 69, KIAp – 25, ZIOP/d – 17

2021-02-09 godz.09.49.00 – KIO – 122 w KIA – 65, KIAp – 23, ZIOP/d – 7

2021-02-08 godz.09.56.00 – KIO – 115 w KIA – 74, KIAp – 23, ZIOP/d – 0

2021-02-07 godz.13.00.00 – KIO – 130 w KIA – 74, KIAp – 29, ZIOP/d – 8

2021-02-06 godz.23.15.00 – KIO – 140 w KIA – 74, KIAp – 31, ZIOP/d – 9

2021-02-05 godz.12.00.00 – KIO – 138 w KIA – 71, KIAp – 36, ZIOP/d – 9

2021-02-04 godz.11.15.00 – KIO – 163 w KIA – 84, KIAp – 44, ZIOP/d – 16

2021-02-03 godz.10.45.00 – KIO – 169 w KIA – 84, KIAp – 45, ZIOP/d – 13

2021-02-02 godz.12.10.00 – KIO – 144 w KIA – 79, KIAp – 38, ZIOP/d – 4

2021-02-01 godz.13.20.00 – KIO – 148 w KIA – 52, KIAp – 44, ZIOP/d – 5

2021-01-31 godz.10.30.00 – KIO – 156 w KIA – 75, KIAp – 43, ZIOP/d – 12

2021-01-30 godz.14.13.00 – KIO – 172 w KIA – 84, KIAp – 48, ZIOP/d – 14

2021-01-29 godz.12.15.00 – KIO – 163 w KIA – 66, KIAp – 43, ZIOP/d – 14

2021-01-28 godz.12.00.00 – KIO – 183 w KIA – 77, KIAp – 42, ZIOP/d – 21

2021-01-27 godz.12.15.00 – KIO – 178 w KIA – 77, KIAp – 41, ZIOP/d – 26

2021-01-26 godz.12.50.00 – KIO – 168 w KIA – 82, KIAp – 41, ZIOP/d – 3

2021-01-25 godz.11.00.00 – KIO – 161 w KIA – 70, KIAp – 41, ZIOP/d – 3

2021-01-24 godz.16.10.00 – KIO – 171 w KIA – 67, KIAp – 41, ZIOP/d – 7

2021-01-23 godz.23.45.00 – KIO – 172 w KIA – 76, KIAp – 42, ZIOP/d – 31

2021-01-22 godz.23.22.00 – KIO – 171 w KIA – 74, KIAp – 37, ZIOP/d – 11

2021-01-21 godz.14.20.00 – KIO – 165 w KIA – 67, KIAp – 39, ZIOP/d – 20

2021-01-20 godz.14.15.00 – KIO – 161 w KIA – 73, KIAp – 35, ZIOP/d – 18

2021-01-19 godz.14.00.00 – KIO – 154 w KIA – 69, KIAp – 31, ZIOP/d – 6

2021-01-18 godz.14.18.00 – KIO – 162 w KIA – 54, KIAp – 36, ZIOP/d – 2

2021-01-17 godz.11.57.00 – KIO – 169 w KIA – 57, KIAp – 38, ZIOP/d – 11

2021-01-16 godz.17.57.00 – KIO – 164 w KIA – 68, KIAp – 40, ZIOP/d – 10

2021-01-15 godz.11.05.00 – KIO – 183 w KIA – 68, KIAp – 41, ZIOP/d – 13

2021-01-14 godz.14.10.00 – KIO – 194 w KIA – 71, KIAp – 45, ZIOP/d – 6

2021-01-13 godz.11.00.00 – KIO – 193 w KIA – 88, KIAp – 53, ZIOP/d – 17

2021-01-12 godz.11.00.00 – KIO – 171 w KIA – 77, KIAp – 49, ZIOP/d – 2

2021-01-11 godz.11.53.00 – KIO – 170 w KIA – 61, KIAp – 50, ZIOP/d – 2

2021-01-10 godz.10.58.00 – KIO – 171 w KIA – 63, KIAp – 56, ZIOP/d – 11

2021-01-09 godz.15.08.00 – KIO – 174 w KIA – 70, KIAp – 53, ZIOP/d – 14

2021-01-08 godz.10.37.00 – KIO – 177 w KIA – 70, KIAp – 57, ZIOP/d – 8

2021-01-07 godz.23.15.00 – KIO – 191 w KIA – 77, KIAp – 61, ZIOP/d – 13

2021-01-06 godz.11.21.00 – KIO – 200 w KIA – 61, KIAp – 50, ZIOP/d – 35

2021-01-05 godz.22.58.00 – KIO – 203 w KIA – 93, KIAp – 52, ZIOP/d – 6

2021-01-04 godz.21.13.00 – KIO – 208 w KIA – 81, KIAp – 50, ZIOP/d – 3

2021-01-03 godz.11.13.00 – KIO – 180 w KIA – 84, KIAp – 55, ZIOP/d – 7

2021-01-02 godz.23.23.00 – KIO – 215 w KIA – 88, KIAp – 60, ZIOP/d – 3

2021-01-01 godz.14.23.00 – KIO – 211 w KIA – 85, KIAp – 61, ZIOP/d – 11

2020-12-31 godz.22.10.00 – KIO – 252 w KIA – 96, KIAp – 75, ZIOP/d – 15

2020-12-30 godz.14.10.00 – KIO – 253 w KIA – 91, KIAp – 83, ZIOP/d – 21

2020-12-29 godz.10.40.00 – KIO – 214 w KIA – 86, KIAp – 57, ZIOP/d – 22

2020-12-28 godz.13.43.00 – KIO – 203 w KIA – 73, KIAp – 70, ZIOP/d – 2

2020-12-27 godz.10.59.00 – KIO – 270 w KIA – 95, KIAp – 59, ZIOP/d – 3

2020-12-26 godz.11.03.00 – KIO – 223 w KIA – 94, KIAp – 57, ZIOP/d – 6

2020-12-25 godz.11.45.00 – KIO – 243 w KIA – 106, KIAp – 62, ZIOP/d – 19

2020-12-24 godz.15.24.00 – KIO – 253 w KIA – 117, KIAp – 67, ZIOP/d – 11

2020-12-23 godz.22.28.00 – KIO – 238 w KIA – 123, KIAp – 59, ZIOP/d – 41

2020-12-22 godz.22.38.00 – KIO – 217 w KIA – 106, KIAp – 52, ZIOP/d – 26

2020-12-21 godz.20.38.00 – KIO – 196 w KIA – 85, KIAp – 44, ZIOP/d – 3

2020-12-20 godz.12.38.00 – KIO – 222 w KIA – 109, KIAp – 48, ZIOP/d – 35

2020-12-19 godz.11.19.00 – KIO – 224 w KIA – 110, KIAp – 52, ZIOP/d – 17

2020-12-18 godz.22.20.00 – KIO – 224 w KIA – 110, KIAp – 52, ZIOP/d – 50

2020-12-17 godz.20.24.00 – KIO – 269 w KIA – 129, KIAp – 80, ZIOP/d – 29

2020-12-16 godz.10.55.00 – KIO – 253 w KIA – 125, KIAp – 61, ZIOP/d – 23

2020-12-15 godz.12.30.00 – KIO – 223 w KIA – 112, KIAp – 57, ZIOP/d – 19

2020-12-14 godz.22.49.00 – KIO – 229 w KIA – 112, KIAp – 63, ZIOP/d – 7

2020-12-13 godz.11.49.00 – KIO – 256 w KIA – 128, KIAp – 75, ZIOP/d – 14

2020-12-12 godz.11.14.00 – KIO – 281 w KIA – 143, KIAp – 79, ZIOP/d – 18

2020-12-11 godz.23.59.00 – KIO – 306 w KIA – 141, KIAp – 78, ZIOP/d – 18

2020-12-10 godz.10.55.00 – KIO – 326 w KIA – 153, KIAp – 80, ZIOP/d – 49

2020-12-09 godz.11.00.00 – KIO – 313 w KIA – 145, KIAp – 78, ZIOP/d – 35

2020-12-08 godz.17.13.00 – KIO – 295 w KIA – 163, KIAp – 69, ZIOP/d – 19

2020-12-07 godz.15.10.00 – KIO – 285 w KIA – 128, KIAp – 66, ZIOP/d – 7

2020-12-06 godz.22.39.00 – KIO – 288 w KIA – 141, KIAp – 70, ZIOP/d – 29

2020-12-05 godz.12.39.00 – KIO – 350 w KIA – 159, KIAp – 74, ZIOP/d – 29

2020-12-04 godz.22.13.00 – KIO – 388 w KIA – 163, KIAp – 73, ZIOP/d – 28

2020-12-03 godz.11.15.00 – KIO – 425 w KIA – 173, KIAp – 87, ZIOP/d – 48

2020-12-02 godz.11.54.00 – KIO – 418 w KIA – 76, KIAp – 81, ZIOP/d – 39

2020-12-01 godz.10.30.00 – KIO – 389 w KIA – 187, KIAp – 75, ZIOP/d – 23

2020-11-30 godz.11.30.00 – KIO – 377 w KIA – 279, KIAp – 83, ZIOP/d – 6

2020-11-29 godz.09.13.00 – KIO – 414 w KIA – 200, KIAp – 98, ZIOP/d -24

2020-11-28 godz.20.30.00 – KIO – 426 w KIA – 178, KIAp – 77, ZIOP/d -27

2020-11-27 godz.08.30.00 – KIO – 485 w KIA – 216, KIAp – 86, ZIOP/d -33

2020-11-26 godz.08.34.00 – KIO – 490 w KIA – 214, KIAp – 94, ZIOP/d -76

2020-11-25 godz.20.58.00 – KIO – 454 w KIA – 212, KIAp – 87, ZIOP/d -37

2020-11-24 godz.08.15.00 – KIO – 424 w KIA – 193, KIAp – 87, ZIOP/d -27

2020-11-23 godz.22.20.00 – KIO – 483 w KIA – 215, KIAp – 98, ZIOP -1652

2020-11-22 godz.10.09.00 – KIO – 536 w KIA – 244, KIAp – 99, ZIOP -1652

2020-11-21 godz.08.47.00 – KIO – 539 w KIA – 273, KIAp – 101, ZIOP -1652

2020-11-20 godz.11.27.00 – KIO – 636 w KIA – 277, KIAp – 117, ZIOP -1620

2020-11-19 godz.22.00.00 – KIO – 551 w KIA – 236, KIAp – 103, ZIOP -1649

2020-11-18 godz.09.00.00 – KIO – 370 w KIA – 208, KIAp – 85, ZIOP -1555

2020-11-17 godz.11.40.00 – KIO – 396 w KIA – 232, KIAp – 93, ZIOP -1555

2020-11-16 godz.16.51.00 – KIO – 466 w KIA – 283, KIAp – 113, ZIOP -1545

2020-11-15 godz.09.18.00 – KIO – 513 w KIA – 321, KIAp – 115, ZIOP -1395

2020-11-14 godz.19.35.00 – KIO – 488 w KIA – 256, KIAp – 113, ZIOP -1395

2020-11-13 godz.19.08.00 – KIO – 534 w KIA – 258, KIAp – 143, ZIOP -1276

2020-11-12 godz.12.10.00 – KIO – 596 w KIA – 288, KIAp – 150, ZIOP -1276

2020-11-11 godz.08.40.00 – KIO – 557 w KIA – 346, KIAp – 149, ZIOP -1128

2020-11-10 godz.09.01.00 – KIO – 531 w KIA – 294, KIAp – 158, ZIOP -1128

2020-11-09 godz.09.08.00 – KIO – 698 w KIA – 319, KIAp – 206, ZIOP -727

2020-11-08 godz.10.33.00 – KIO – 607 w KIA – 295, KIAp – 159, ZIOP -727

2020-11-07 godz.09.24.00 – KIO – 686 w KIA – 428, KIAp – 190, ZIOP -727

2020-11-06 godz.11.40.00 – KIO – 812 w KIA – 502, KIAp – 204, ZIOP -727

2020-11-05 godz.10.30.00 – KIO – 735 w KIA – 427, KIAp – 186, ZIOP -478

2020-11-04 godz.08.53.00 – KIO – 735 w KIA – 427, KIAp – 186, ZIOP -478

2020-11-03 godz.11.28.00 – KIO – 665 w KIA – 401, KIAp – 168, ZIOP -478

2020-11-02 godz.08.55.00 – KIO – 712 w KIA – 435, KIAp – 167, ZIO -319

2020-11-01 godz.10.49.00 – KIO – 711 w KIA – 454, KIAp – 115, ZIO -319

2020-10-31 godz.12.54.00 – KIO – 733 w KIA – 456, KIAp – 115, ZIO -319

2020-10-30 godz.13.00.00 – KIO – 664 w KIA -425, KIAp – 108, ZIO -319

2020-10-29 godz.08.20.00 – KIO – 667 w KIA -298, KIAp – 72, ZIO -131

2020-10-28 godz.09.00.00 – KIO – 530 w KIA -286, KIAp – 36, ZIO -121

2020-10-27 godz.09.30.00 – KIO – 393 w KIA -224, KIAp – 61, ZIO -114

2020-10-26 godz.09.30.00 – KIO – 408 w KIA -241, KIAp – 71, ZIO -107

2020-10-25 godz.09.04.00 – KIO – 419 w KIA -223, KIAp – 86, ZIO -60

2020-10-24 godz.11.59.00 – KIO – 343 w KIA -161, KIAp – 76, ZIO -60

2020-10-23 godz.08.15.00 – KIO – 370 w KIA -142, KIAp – 91, ZIO -60

2020-10-22 godz.13.00.00 – KIO – 325 w KIA -172, KIAp – 93, ZIO -60

2020-10-21 godz.10.10.00 – KIO – 248 w KIA -68, KIAp – 83, ZIO -44

2020-10-20 godz.10.00.00 – KIO – 203 w KIA -80, KIAp – 84, ZIO -44

2020-10-19 godz.09.14.00 – KIO – 200 w KIA -80, KIAp – 82, ZIO -45

2020-10-18 godz.08.25.00 – KIO – 198 w KIA -106, KIAp – 80, ZIO -42

2020-10-17 godz.08.35.00 – KIO – 222 w KIA -102, KIAp – 76, ZIO -27

2020-10-16 godz.08.40.00 – KIO – 192 w KIA -107, KIAp – 67, ZIO -26

2020-10-15 godz.08.25.00 – KIO – 171 w KIA -65 i KIAp – 60, ZIO -21

2020-10-14 godz.09.12.00 – KIO – 144 w KIA -53, KIAp – 58, ZIO -20

2020-10-13 godz.08.30.00 – KIO – 116 w KIA -53, KIAp – 48, ZIO -20

2020-10-12 godz.09.20.00 – KIO – 139 w KIA -61, KIAp – 60, ZIO -19

2020-10-11 godz.09.15.00 – KIO – 164 w KIA -69, KIAp – 68, ZIO -10

2020-10-10 godz.10.19.00 – KIO – 159 w KIA -67, KIAp – 63, ZIO -10

2020-10-09 godz.08.20.00 – KIO – 131 w KIA -57, KIAp – 52, ZIO -10

2020-10-08 godz.08.26.00 – KIO – 82 w KIA -39, KIAp – 34, ZIO -5

2020-10-07 godz.08.21.00 – KIO – 69 w KIA -30, KIAp – 20, ZIO -5

2020-10-06 godz.08.55.00 – KIO – 50 w KIA -21, KIAp – 14, ZIO -4

2020-10-05 godz.09.50.00 – KIO – 26 w KIA -13, KIAp – 12, ZIO -4

2020-10-04 godz.10.06.00 – KIO – 25 w KIA -13, KIAp – 8, ZIO -2

2020-10-03 godz.12.16.00 – KIO – 26 w KIA – 9, KIAp – 9, ZIO -2

2020-10-02 godz.11.00.00 – KIO – 24 w KIA – 10, KIAp – 6, ZIO -2

2020-10-01 godz.08.20.00 – KIO – 25 w KIA – 11, KIAp – 6, ZIO -2

2020-09-29 godz.09.00.00 – KIO – 11 w KIA – 7, KIAp – 2, ZIO -1

2020-09-28 godz.09.26.00 – KIO – 12 w KIA – 6, KIAp – 2, ZIO -2

2020-09-27 godz.10.08.00 – KIO – 9 w KIA – 6, KIAp – 1, ZIO -2

2020-09-26 godz.11.06.00 – KIO – 15 w KIA – 8, KIAp – 3, ZIO -2

2020-09-25 godz.09.00.00 – KIO – 15 w KIA – 8, KIAp – 1, ZIO -2

2020-09-24 godz.10.20.00 – KIO – 17 w KIA – 7, KIAp – 3, ZIO -2

2020-09-23 godz.09.10.00 – KIO – 19 w KIA – 6, KIAp – 5, ZIO -2

2020-09-22 godz.08.55.00 – KIO – 14 w KIA – 7, KIAp – 5, ZIO -3

2020-09-21 godz.09.30.00 – KIO – 28 w KIA – 10, KIAp – 6, ZIO -3

2020-09-20 godz.09.23.00 – KIO – 21 w KIA – 9, KIAp – 6, ZIO -3

2020-09-19 godz.09.59.00 – KIO – 22 w KIA – 10, KIAp – 6, ZIO -3

2020-09-18 godz.08.21.00 – KIO – 20 w KIA – 8, KIAp – 6, ZIO -3

2020-09-17 godz.08.20.00 – KIO – 20 w KIA – 5, KIAp – 5, ZIO -3

2020-09-16 godz.08.50.00 – KIO – 36 w KIA – 13, KIAp – 9, ZIO -3

2020-09-15 godz.08.55.00 – KIO – 24 w KIA – 8, KIAp – 7, ZIO -3

2020-09-14 godz.08.50.00 – KIO – 28 w KIA – 12, KIAp – 7, ZIO -12

2020-09-13 godz.08.25.00 – KIO – 41 w KIA – 11, KIAp – 14, ZIO -12

2020-09-12 godz.09.23.00 – KIO – 37 w KIA – 10, KIAp – 13, ZIO -12

2020-09-11 godz.08.53.00 – KIO – 44 w KIA – 10, KIAp – 16, ZIO -12

2020-09-10 godz.08.52.00 – KIO – 48 w KIA – 14, KIAp – 14, ZIO -12

2020-09-09 godz.09.50.00 – KIO – 53 w KIA – 14, KIAp – 19, ZIO -12

2020-09-08 godz.12.40.00 – KIO – 40 w KIA – 17, KIAp – 12, ZIO -12

2020-09-07 godz.09.40.00 – KIO – 23 w KIA – 10, KIAp – 6, ZIO -16

2020-09-06 godz.10.40.00 – KIO – 28 w KIA – 14, KIAp – 6, ZIO -16

2020-09-05 godz.09.07.00 – KIO – 39 w KIA – 21, KIAp – 12, ZIO -16

2020-09-04 godz.08.21.00 – KIO – 31 w KIA – 16, KIAp – 9, ZIO -16

2020-09-03 godz.09.44.00 – KIO – 56 w KIA – 22, KIAp – 18, ZIO -20

2020-09-02 godz.08.38.00 – KIO – 60 w KIA – 23, KIAp – 19, ZIO -20

2020-09-01 godz.09.10.00 – KIO – 52 w KIA – 19, KIAp – 18, ZIO -20

2020-08-31 godz.10.30.00 – KIO – 56 w KIA – 17, KIAp – 21, ZIO -20

2020-08-30 godz.09.40.00 – KIO – 60 w KIA – 24, KIAp – 20, ZIO -21

2020-08-29 godz.08.25.00 – KIO – 63 w KIA – 17, KIAp – 26, ZIO -21

2020-08-28 godz.09.10.00 – KIO – 70 w KIA – 18, KIAp – 29, ZIO -21

2020-08-27 godz.08.20.00 – KIO – 67 w KIA – 18, KIAp – 29, ZIO -25

2020-08-26 godz.08.10.00 – KIO – 80 w KIA – 22, KIAp – 28, ZIO -25

2020-08-25 godz.09.00.00 – KIO – 74 w KIA – 27, KIAp – 24, ZIO -25

2020-08-24 godz.08.30.00 – KIO – 80 w KIA – 34, KIAp – 27, ZIO -25

2020-08-23 godz.09.50.00 – KIO – 75 w KIA – 31, KIAp – 28, ZIO -28

2020-08-22 godz.10.50.00 – KIO – 83 w KIA – 24, KIAp – 30, ZIO -28

2020-08-21 godz.10.20.00 – KIO – 101 w KIA – 29, KIAp – 29, ZIO -27

2020-08-20 godz.09.50.00 – KIO – 106 w KIA – 34, KIAp – 26, ZIO -25

2020-08-19 godz.08.25.00 – KIO – 113 w KIA – 39, KIAp – 19, ZIO -25

2020-08-18 godz.10.30.00 – KIO – 105 w KIA – 36, KIAp – 20, ZIO –24

2020-08-17 godz.09.00.00 – KIO – 106 w KIA – 42, KIAp – 24, ZIO -24

2020-08-16 godz.10.00.00 – KIO – 103 w KIA – 38, KIAp – 24, ZIO –24

2020-08-15 godz.12.59.00 – KIO – 116 w KIA – 44, KIAp – 25, ZIO -24

2020-08-14 godz.09.13.00 – KIO – 103 w KIA – 34, KIAp – 21, ZIO -22

2020-08-13 godz.10.34.00 – KIO – 92 w KIA – 31, KIAp – 20, ZIO -22

2020-08-12 godz.10.30.00 – KIO – 87 w KIA – 32, KIAp – 20, ZIO -22

2020-08-11 godz.11.34.00 – KIO – 92 w KIA – 34, KIAp – 16, ZIO -22

2020-08-10 godz.08.49.00 – KIO – 90 w KIA – 36, KIAp – 12, ZIO -16

2020-08-09 godz.12.18.00 – KIO – 92 w KIA – 38, KIAp – 10, ZIO -16

2020-08-08 godz.09.25.00 – KIO – 92 w KIA – 38, KIAp – 10, ZIO -16

2020-08-07 godz.09.06.00 – KIO – 81 w KIA – 27, KIAp – 10, ZIO -14

2020-08-06 godz.09.27.00 – KIO – 81 w KIA – 29, KIAp – 10, ZIO -14

2020-08-05 godz.09.26.00 – KIO – 81 w KIA – 33, KIAp – 11, ZIO -14

2020-08-04 godz.09.26.00 – KIO – 76 w KIA – 29, KIAp – 15, ZIO -14

2020-08-03 godz.09.34.00 – KIO – 90 w KIA – 29, KIAp – 29, ZIO -14

2020-08-02 godz.09.25.00 – KIO – 90 w KIA – 39, KIAp – 22, ZIO -14

2020-08-01 godz.10.46.00 – KIO – 78 w KIA – 26, KIAp – 23, ZIO -14

2020-07-31 godz.08.51.00 – KIO – 80 w KIA – 26, KIAp – 22, ZIO -14

2020-07-30 godz.09.48.00 – KIO – 116 w KIA – 76, KIAp – 24, ZIO -15

2020-07-29 godz.10.35.00 – KIO – 88 w KIA – 30, KIAp – 17, ZIO -12

2020-07-28 godz.08.52.00 – KIO – 71 w KIA – 24, KIAp – 13, ZIO -12

2020-07-27 godz.09.12.00 – KIO – 52 w KIA – 21, KIAp – 13, ZIO -11

2020-07-26 godz.08.18.00 – KIO – 44 w KIA – 17, KIAp – 10, ZIO -14

2020-07-25 godz.12.35.00 – KIO – 50 w KIA – 17, KIAp – 16, ZIO -14

2020-07-24 godz.10.07.00 – KIO – 52 w KIA – 17, KIAp – 15, ZIO -14

2020-07-23 godz.08.57.00 – KIO – 45 w KIA – 15, KIAp – 16, ZIO -14

2020-07-22 godz.08.58.00 – KIO – 47 w KIA – 16, KIAp – 14, ZIO -14

2020-07-21 godz.08.41.00 – KIO – 51 w KIA – 19, KIAp – 13, ZIO -14

2020-07-20 godz.08.25.00 – KIO – 44 w KIA – 14, KIAp – 13, ZIO -14

2020-07-19 godz.09.51.00 – KIO – 48 w KIA – 14, KIAp – 14, ZIO – 14

2020-07-18 godz.09.55.00 – KIO – 85 w KIA – 24, KIAp – 19, ZIO – 14

2020-07-17 godz.10.07.00 – KIO – 53 w KIA – 17, KIAp – 18, ZIO – 15

2020-07-16 godz.14.03.00 – KIO – 71 w KIA – 18, KIAp – 22, ZIO – 17

2020-07-15 godz.08.42.00 – KIO – 59 w KIA – 21, KIAp – 19, ZIO – 17

2020-07-14 godz.08.11.00 – KIO – 57 w KIA – 19, KIAp – 11, ZIO – 18

2020-07-13 godz.14.09.00 – KIO – 38 w KIA – 15, KIAp – 11, ZIO – 18

2020-07-12 godz.18.15.00 – KIO – 41 w KIA – 15, KIAp – 12, ZIO – 18

2020-07-11 godz.12.14.00 – KIO – 44 w KIA – 17, KIAp – 19, ZIO – 23

2020-07-10 godz.09.52.00 – KIO – 59 w KIA – 21, KIAp – 30, ZIO – 20

2020-07-09 godz.10.43.00 – KIO – 59 w KIA – 21, KIAp – 27, ZIO – 20

2020-07-08 godz.13.00 – KIO – 57 w KIA – 19, KIAp – 29, ZIO – 20

2020-07-07 godz.09.33 – KIO – 63 w KIA – 23, KIAp – 36, ZIO – 19

2020-07-06 godz.19.39 – KIO – 71 w KIA – 38, KIAp – 48, ZIO – 21

2020-07-05 godz.18.45 – KIO – 71 w KIA – 27, KIAp – 48, ZIO – 21

2020-07-04 godz.18.25 – KIO – 72 w KIA – 36, KIAp – 47, ZIO – 21

2020-07-03 godz.11.14 – KIO – 88 w KIA – 40, KIAp – 51, ZIO – 23

2020-07-02 godz.08.42 – KIO – 84 w KIA – 32, KIAp – 54, ZIO – 23

2020-07-01 godz.09.51 – KIO – 62 w KIA – 23, KIAp – 38, ZIO – 20

2020-06-30 godz.09.18 – KIO – 69 w KIA – 24, KIAp – 35, ZIO – 19

2020-06-29 godz.08.35 – KIO – 76 w KIA – 33, KIAp – 45, ZIO – 19

2020-06-28 godz.11.03 – KIO – 79 w KIA – 26, KIAp – 50, ZIO – 19

2020-06-27 godz.18.04 – KIO – 81 w KIA – 32, KIAp – 56, ZIO – 19

2020-06-26 godz.10.04 – KIO – 81 w KIA – 32, KIAp – 56, ZIO – 16

2020-06-25 godz.10.06 – KIO – 75 w KIA – 29, KIAp – 49, ZIO – 15

2020-06-24 godz.09.11 – KIO – 72 w KIA – 29, KIAp – 53, ZIO – 15

2020-06-23 godz.08.19 – KIO – 72 w KIA – 27, KIAp – 56, ZIO – 15

2020-06-22 godz.10.12 – KIO – 68 w KIA – 28, KIAp – 44, ZIO – 15

2020-06-21 godz.13.02 – KIO – 58 w KIA – 26, KIAp – 38, ZIO – 17

2020-06-20 godz.12.15 – KIO – 56 w KIA – 35, KIAp – 37, ZIO – 17

2020-06-19 godz.14.07 – KIO – 47 w KIA – 23, KIAp – 27, ZIO – 17

2020-06-18 godz.08.47 – KIO – 47 w KIA – 25, KIAp – 30, ZIO – 17

2020-06-17 godz.13.36 – KIO – 47 w KIA – 23, KIAp – 29, ZIO – 17

2020-06-16 godz.08.40 – KIO – 41 w KIA – 24, KIAp – 24, ZIO – 14

2020-06-15 godz.08.23 – KIO – 36 w KIA – 22, KIAp – 26, ZIO – 14

2020-06-14 godz.13.20 – KIO – 31 w KIA – 21, KIAp – 24, ZIO – 13

2020-06-13 godz. 20.01 – KIO – 33 w KIA – 18, KIAp – 25, ZIO – 13

2020-06-12 godz. 20.30 – KIO – 33 w KIA – 21, KIAp – 26, ZIO – 12

2020-06-11 godz. 19.51 – KIO – 39 w KIA – 21, KIAp – 28, ZIO – 15

2020-06-10 godz. 08.54 – KIO – 40 w KIA – 26, KIAp – 18, ZIO – 15

2020-06-09 godz. 14.08 – KIO – 38 w KIA – 22, KIAp – 31, ZIO – 15

2020-06-08 godz. 13.23 – KIO – 48 w KIA – 21, KIAp – 36, ZIO – 12

2020-06-07 godz. 18.27 – KIO – 44 w KIA – 24, KIAp – 38, ZIO – 11

2020-06-06 godz. 14.25 – KIO – 61 w KIA – 52, KIAp – 32, ZIO – 12

2020-06-05 godz. 12.27 – KIO – 38 w KIA – 19, KIAp – 32, ZIO – 14

2020-06-04 godz. 13.25 – KIO – 46 w KIA – 22, KIAp – 33, ZIO – 14

2020-06-03 godz. 20.18 – KIO – 43 w KIA – 21, KIAp – 34, ZIO – 11

2020-06-02 godz. 12.48 – KIO – 37 w KIA – 19, KIAp – 29, ZIO – 11

2020-06-01 godz. 17.37 – KIO – 45 w KIA – 24, KIAp – 31, ZIO – 11

2020-05-31 godz. 15.27 – KIO – 42 w KIA – 23, KIAp – 33, ZIO – 11

2020-05-30 godz. 07.22 – KIO – 48 w KIA – 23, KIAp – 35, ZIO – 11

2020-05-29 godz. 13.24 – KIO – 57 w KIA – 25, KIAp – 30, ZIO – 11

2020-05-28 godz. 13.24 – KIO – 33 w KIA – 20, KIAp – 23, ZIO – 11

2020-05-27 godz. 17.48 – KIO – 35 w KIA – 28, KIAp – 18, ZIO – 11

2020-05-26 godz. 09.13 – KIO – 41 w KIA – 24, KIAp – 23, ZIO – 7

2020-05-25 godz. 08.38 – KIO – 40 w KIA – 32, KIAp – 28, ZIO – 7

2020-05-24 godz. 09.40 – KIO – 44 w KIA – 26, KIAp – 28, ZIO – 7

2020-05-23 godz. 09.23 – KIO – 45 w KIA – 24, KIAp – 26, ZIO – 8

2020-05-22 godz. 08.46 – KIO – 50 w KIA – 30, KIAp – 22, ZIO – 17

2020-05-21 godz. 11.50 – KIO – 52 w KIA – 23, KIAp – 20, ZIO – 14

2020-05-20 godz. 08.30 – KIO – 56 w KIA – 28, KIAp – 15, ZIO – 14

2020-05-19 godz. 10.30 – KIO – 59 w KIA – 27, KIAp – 12, ZIO – 20

2020-05-18 godz. 10.05 – KIO – 54 w KIA – 18, KIAp – 19, ZIO – 20

2020-05-17 godz. 09.40 – KIO – 50 w KIA – 14, KIAp – 9, ZIO – 20

2020-05-16 godz. 09.31 – KIO – 48 w KIA – 17, KIAp – 12, ZIO – 19

2020-05-15 godz. 08.15 – KIO – 48 w KIA – 16, KIAp – 9, ZIO – 20

2020-05-14 godz. 15.05 – KIO – 54 w KIA – 16, KIAp – 11, ZIO – 20

2020-05-13 godz. 09.05 – KIO – 64 w KIA – 23, KIAp – 16, ZIO – 20

2020-05-12 godz. 09.40 – KIO – 45 w KIA – 19, KIAp – 14, ZIO – 20

2020-05-11 godz. 09.09 – KIO – 45 w KIA – 18, KIAp – 12, ZIO – 20

2020-05-10 godz. 13.20 – KIO – 45 w KIA – 16, KIAp – 10, ZIO – 21

2020-05-09 godz. 13.08 – KIO – 47 w KIA – 20, KIAp – 15, ZIO – 19

2020-05-08 godz. 10.00 – KIO – 43 w KIA – 28, KIAp – 17, ZIO – 19

2020-05-07 godz. 10.00 – KIO – 50 w KIA – 21, KIAp – 22, ZIO – 19

2020-05-06 godz. 12.30 – KIO – 54 w KIA – 31, KIAp – 22, ZIO – 19

2020-05-05 godz. 20.35 – KIO – 32 w KIA – 22, KIAp – 21, ZIO – 19

2020-05-04 godz. 13.20 – KIO – 32 w KIA – 24, KIAp – 23, ZIO – 18

2020-05-03 godz. 13.15 – KIO – 43 w KIA – 23, KIAp – 23, ZIO – 16,

2020-05-02 godz. 17.26 – KIO – 40 w KIA – 25, KIAp – 25, ZIO – 16,

2020-05-01 godz. 10.44 – KIO – 40 w KIA – 27, KIAp – 24, ZIO – 15

2020-04-30 godz. 12.11 – KIO – 56 w KIA – 27, KIAp – 27, ZIO – 13

2020-04-29 godz. 8.33 – KIO – 84 w KIA – 27, KIAp – 29, ZIO – 8

2020-04-28 godz. 12.30 – KIO – 77 w KIA – 22, KIAp – 30, ZIO – 13

2020-04-27 godz. 9.07 – KIO – 88 w KIA – 27, KIAp – 24, ZIO – 7

2020-04-26 godz. 9.15 – KIO – 66 w KIA – 19, KIAp – 25, ZIO – 7

2020-04-25 godz. 14.05 – KIO – 64 w KIA – 14, KIAp – 28, ZIO – 7

2020-04-24 godz. 08.50 – KIO – 67 w KIA – 15, KIAp – 29, ZIO – 8

2020-04-23 godz. 13.10 – KIO – 66 w KIA – 13, KIAp – 31, ZIO – 8

2020-04-22 godz. 17.10 – KIO – 44 w KIA – 12, KIAp – 36, ZIO – 8

2020-04-21 godz. 10.23 – KIO – 67, KIA – 13, ZIO – 7

2020-04-20 godz. 11.50 – KIO – 95, KIA – 33, ZIO – 7

2020-04-19 godz. 15.00 – KIO – 105, KIA – 45, ZIO – 7

2020-04-18 godz. 10.26 – KIO – 51, KIA – 26, ZIO – 3

2020-04-17 godz. 8.49 – KIO – 54, KIA – 25, ZIO – 2

2020-04-16 godz. 9.45 – KIO – 58, KIA – 26, ZIO – 2

2020-04-15 godz. 10.58 – KIO – 70, KIA – 29, ZIO – 2

2020-04-14 godz. 9.24 – KIO – 71, KIA – 36, ZIO – 2

2020-04-13 godz. 11.30 – KIO – 70, KIA – 32, ZIO – 2

2020-04-12 godz. 14.26 – KIO – 83, KIA – 38, ZIO – 2

2020-04-11 godz. 9.34 – KIO – 87, KIA – 44, ZIO – 2

2020-04-10 godz. 11.15 – KIO – 105, KIA – 66, ZIO – 2

2020-04-09 godz. 9.15 – KIO – 92, KIA – 52, ZIO – 2

2020-04-08 godz. 9.00 – KIO – 100, KIA – 66, ZIO – 2

2020-04-07 godz. 8.36 – KIO – 93, KIA – 53, ZIO – 1

2020-04-06 godz. 8.30 – KIO – 77, KIA – 64, ZIO – 1

2020-04-05 godz. 9.00 – KIO – 97, KIA – 59, ZIO – 1

2020-04-04 godz. 9.30 – KIO – 84, KIA – 65, ZIO – 1

2020-04-03 godz. 9.38 – KIO – 115, KIA – 64, ZIO – 1

2020-04-02 godz. 9.38 – KIO – 115, KIA – 68, ZIO – O

2020-04-01 godz. 10.00 – KIO – 92, KIA – 57, ZIO – O

2020-03-31 godz. 8.49 – KIO – 121, KIA – 91, ZIO – O

2020-03-30 godz. 8.36 – KIO – 115, KIA – 83, ZIO – O

2020-03-29 godz. – KIO – 120, KIA – 85, ZIO – O

2020-03-28 godz. – KIO – 105, KIA – 74, ZIO – O

2020-03-27 godz. 9.00 – KIO – 115, KIA – 87, ZIO – O

2020-03-26 godz. 9.00 – KIO – 101, KIA – 80, ZIO – O

2020-03-25 godz. 9.00 – KIO – 91, KIA – 75, ZIO – O

Logotypy UE