Projekt i budowa siłowni zewnętrznej (Paniowy)

Projekt i budowa siłowni zewnętrznej (Paniowy)
Termin realizacji:
2016 r. (zakończone)
Lokalizacja:
Mikołów, Paniowy. Kompleks przy boisku szkolnym.
Program:
Wartość projektu:
28 382,25 zł
Finansowanie:

środki gminy

Projekt zakładał rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez powstanie siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców. 

Logotypy UE