Modernizacja placu zabaw w P-8 przy Przedszkolu nr 8 w Mikołowie ul. Waryńskiego 28 A

Modernizacja placu zabaw w P-8 przy Przedszkolu nr 8 w Mikołowie ul. Waryńskiego 28 A
Termin realizacji:
05-01-2018 r.
Lokalizacja:
P8 Mikołów, ul. Waryńskiego 28 a
Program:
Wartość projektu:
11 000,00 zł
Finansowanie:

środki własne Gminy

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 8 w Mikołowie

Logotypy UE