Wacław Cybulski

Wacław Cybulski

1901 - 1973

Urodzony w Warszawie. Profesor, wieloletni dyrektor Kopalni Doświadczalnej ?Barbara? w Mikołowie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Walczył jako ochotnik w III powstaniu śląskim. Studiował na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Od 1925 r. związany z KD ?Barbara?. Prowadził pionierskie badania nad zwalczaniem zagrożeń wybuchów metanu i pyłu węglowego w kopalniach. Od 1930 r. wykładał na AGH w Krakowie. W czasie wojny walczył we Francji w oddziałach gen. Maczka. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii odkomenderowany do Instytutu Naukowego w Buxton. Do Polski wrócił w 1946 r. i objął stanowisko dyrektora KD ?Barbara?, gdzie pracował do końca życia. Od 1950 r. wykładał na Politechnice Śląskiej w Gliwicach zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w górnictwie. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony wieloma orderami, w tym Śląskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Logotypy UE