Paweł Targiel

1945 - 2009

Rodowity mikołowianin, poeta, działacz kultury. W 1988 r. założył czasopismo ?Miarka?, w 1996 r. ?Arkadię. Pismo katastroficzne?. Był inicjatorem przekształcenia mieszkania Rafała Wojaczka w instytucję kultury, ?Instytut Mikołowski?, a potem został dyrektorem tej placówki. Wydał tomiki wierszy: ?Ostatnie wiersze? (2005) i ?Halsem? (2007).

Logotypy UE