Paweł Targiel

1945 - 2009

Rodowity mikołowianin, poeta, działacz kultury. W 1988 r. założył czasopismo „Miarka”, w 1996 r. „Arkadię. Pismo katastroficzne”. Był inicjatorem przekształcenia mieszkania Rafała Wojaczka w instytucję kultury, „Instytut Mikołowski”, a potem został dyrektorem tej placówki. Wydał tomiki wierszy: „Ostatnie wiersze” (2005) i „Halsem” (2007).

Logotypy UE