Konstanty Prus

Konstanty Prus

1872 - 1961

Dziennikarz, działacz plebiscytowy, więzień Auschwitz.

Urodzony w Wielopolu pod Rybnikiem, od 1899 r. pracował jako dziennikarz m.in. w ?Katoliku? i ?Nowinach Raciborskich?; do 1922 r. był karany więzieniem lub grzywną za swoje artykuły. Brał udział w ?agitacji polskiej?, zwłaszcza przed I wojną światową.

W 1921 r. przeprowadził się z Bytomia do Mikołowa; w 1925 r. został pierwszym redaktorem ?Gazety Mikołowskiej?; w 1932 r. ukończył monografię historyczną ?Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy?. Od 1922 r. do przejścia na emeryturę w 1937 r. pracował w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, gdzie zorganizował i prowadził bibliotekę.

W czasie wojny był szykanowany przez Niemców, więziony w Oświęcimiu, został pozbawiony wszelkich środków do życia. Po wojnie żył w biedzie i odsunął się od życia publicznego, zmarł w domu starców w Pszczynie.

Zgromadził jedną z największych prywatnych kolekcji silesiaków na Śląsku (15 000-20 000 tytułów). Odznaczany medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Wawrzynem Akademickim, medalem Pro Ecclesia et Pontifice, po wojnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Logotypy UE