Karol Miarka-junior

1856 - 1919

Urodzony w Pielgrzymowicach, nauczyciel i drukarz, wydawca masowych nakładów książek, kalendarzy i śpiewników w języku polskim oraz dzieł wybitnych polskich klasyków, w tym m.in. A Mickiewicza, J. Słowackiego i Z. Krasińskiego.

Logotypy UE