Bp Józef Kurpas

Bp Józef Kurpas

1912 - 1992

Urodzony w Paniowach, absolwent mikołowskiego gimnazjum, ukończył Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie i studia na Wydziale Teologicznym UJ. W 1963 r. otrzymał sakrę
biskupią. Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. Katowicki biskup pomocniczy w latach 1962?1991. Członek Kapituły Katedralnej w Katowicach.

Logotypy UE