August Karol Kiss

1802 - 1865

Urodzony w Paprocanach, absolwent Uniwersytetu Berlińskiego (1822), rzeźbiarz-odlewnik, autor pomników niemieckich władców m.in. we Wrocławiu, Królewcu, Berlinie i Poczdamie. Twórca płaskorzeźby głowy Chrystusa, znajdującej się nad wejściem do kościoła ewangelickiego w Mikołowie, autor rzeźb zdobiących ambonę tegoż kościołaU

Logotypy UE