Konferencję Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie pt. „Lepiej rozumieć, aby lepiej pomagać – strategie pracy z osobami oraz rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”

Konferencję Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie pt. „Lepiej rozumieć, aby lepiej pomagać – strategie pracy z osobami oraz rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”
28
września 2018
Piątek 09:00 - 13:45
Organizator:
Miejski Dom Kultury, Rynek, Mikołów, Polska
Organizator:
Ilość miejsc: 0
Cena biletu: 0
Dodaj do swojego kalendarza Google

Konferencja odbędzie się 28 września 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie w godzinach 9.00 – 13.45. Skierowana jest przede wszystkim do specjalistów ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, centrów oraz klubów integracji społecznej zajmujących się osobami oraz rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, jak również do wszystkich organizacji zapobiegających występowaniu tego problemu.
Konferencja będzie się składać z części wykładowej oraz warsztatowej podczas której uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz nawiązać ewentualną współpracę.
Konferencja została objęta patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia imiennego uczestników należy dokonywać pod numerem telefonu: 32 738 09 76 lub adresem poczty elektronicznej: kontakt@cis.mikolow.eu . Liczba miejsc jest ograniczona.

Załączniki:

Wydarzenia, które mogą Cię zainteresować

Logotypy UE