Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska w Mikołowie

Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska w Mikołowie
Termin realizacji:
marzec 2010 r. - kwiecień 2011 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Konstytucji 3Maja
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet IX Zdrowie i Rekreacja, Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa

Wartość projektu:
2 092 588,14 zł
Finansowanie:
  • 1 615 855,83 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 476 732,31 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Inwestycja ma na celu zapewnienie prawidłowych warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego jak również poszerzenie oferty sportowej w mieście Mikołów. Obiekt jest zlokalizowany na terenie otwartego kąpieliska miejskiego. Projekt polegał na budowie ogólnodostępnego boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w tenisa ziemnego i piłkę ręczną oraz piłkę nożną. W sezonie zimowym boisko przekształcane będzie w sztuczne lodowisko.  Obiekt został ogrodzony i oświetlony oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obecnie obiekt jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Mikołowie.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE