Termomodernizacja budynku SP nr 9 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termomodernizacja budynku SP nr 9 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego
Termin realizacji:
styczeń - sierpień 2006 r.
Lokalizacja:
Mikołów, Gliwicka
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
239 334,59 zł
Finansowanie:

• 23 083,00 zł : Dotacja

60 057,00 zł : Pożyczka (z możliwością umorzenia 50%) ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

• 156 194,59 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły:

• wymianę okien,

• docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,

• likwidację pieców kaflowych oraz zabudowę kotła gazowego kondensacyjnego z regulacją pogodową,

• wykonanie instalacji c.o. wyposażonej w orurowanie z miedzi, grzejniki płytowo-konwekcyjne oraz zawory termostatyczne.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących norm ochrony cieplnej, poprawiła się też jego estetyka.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE