Termomodernizacja budynku SP nr 3 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termomodernizacja budynku SP nr 3 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego
Termin realizacji:
grudzień 2005 r. – czerwiec 2006 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Bandurskiego
Program:

• 136 291,00 zł : Dotacja

942 177,00 zł : Pożyczka (z możliwością umorzenia 50%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

• 52 537,76 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Wartość projektu:
1 331 005,76 zł
Finansowanie:

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły:

• wymianę okien i drzwi,

• docieplenie ścian zewnętrznych i dachu,

• modernizację instalacji c.o. : montaż automatyki pogodowej i regulacyjnej, wymiana pompy, hermetyzacja instalacji, uzupełnienia izolacji przewodów, montaż zaworów regulacyjnych i termostatycznych.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących norm ochrony cieplnej, poprawiła się też jego estetyka.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE