Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego
Termin realizacji:
styczeń – sierpień 2006 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Krakowska
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
1 405 981,85 zł
Finansowanie:

• 132 978,00 zł : Dotacja

961 493,00 zł : Pożyczka (z możliwością umorzenia 50%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

• 311 510,85 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły:

• wymianę okien i drzwi,

• docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i dachu,

• wyłączenie jednego wymiennika,

• montaż automatyki pogodowo-dobowej.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących norm ochrony cieplnej, poprawiła się też jego estetyka.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE