Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego
Termin realizacji:
grudzień 2005 r. ? sierpień 2006 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Konstytuscji 3-go Maja
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
1 386 821,71 zł
Finansowanie:

? 149 860,00 zł : Dotacja

953 072,00 zł : Pożyczka (z możliwością umorzenia 50%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

? 283 889,71 zł z Budżet Gminy Mikołów

Celem realizacji projektu było zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku Gimnazjum nr 1 oraz obniżenie kosztów ogrzewania i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły:

? wymianę okien,

? ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,

? wymianę instalacji c.o. na nową, wyposażoną w grzejniki płytowo-konwekcyjne i zawory termostatyczne,

? wymianę wymiennikowni na kompaktową, wyposażoną w wymienniki płytowe, regulator pogodowy i pompy elektroniczne.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących norm ochrony cieplnej, poprawiła się też jego estetyka.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE