Budowa przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na działkach nr 2303/76, 2304/76, 883/77

Budowa przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na działkach nr 2303/76, 2304/76, 883/77
Termin realizacji:
sierpień 2006 r. – grudzień 2007 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja
Program:

Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego – instrument Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

Wartość projektu:
10 755 211,42 zł
Finansowanie:

• 500 000,00 zł  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

• 3 970 568,88 zł ze środków “Programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – instrument „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości” (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)

• 6 284 642,54 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Budowa krytej pływalni w Mikołowie miała na celu ulepszenie bazy sportowej w mieście przy jednoczesnym powstaniu nowych terenów zielonych jak również stworzenie nowych, stałych miejsc pracy. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja została zrealizowana na terenach poprzemysłowych, niekorzystnie wpływających na środowisko. Rewitalizacja tego obszaru objęła wyburzenie istniejących budynków, budowę krytej pływalni oraz kompleksowe zagospodarowanie przyległego terenu i architektury krajobrazu. Środki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej zostały przeznaczone wyłącznie na budowę obiektu pływalni, natomiast dotacja uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego objęła także wydatki na przebudowę układu komunikacyjnego – budowę ronda, chodników, wewnętrznych dróg manewrowych i parkingu oraz nasadzenia zieleni.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE