Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów

Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów
Termin realizacji:
czerwiec 2008 r. ? czerwiec 2010 r.
Lokalizacja:
Mikołów, SP nr 3
Program:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki).

Wartość projektu:
14 602 485,03 zł
Finansowanie:
  • 5 625 737,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 2 500 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)
  • 2 183 461,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • 4 293 286,70 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu była budowa Hali Sportowej wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz kompleksowa adaptacja budynku tej szkoły obejmująca budowę windy oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych. Hala sportowa posiada pełnowymiarowe boisko, stałą widownię na 300 osób oraz wysuwaną na 287 osób, pomieszczenie dla trenerów, nauczycieli i sędziów, szatnie, toalety ? w tym dla osób niepełnosprawnych, zaplecze magazynowe oraz punkt medyczny.  Hala sportowa jest połączona przewiązką z budynkiem szkoły nr 3. W godzinach pozalekcyjnych hala jest dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta. Jej funkcjonowanie przyczynia się do zwiększania zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Obecnie obiekt jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE