Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Zawilców w Mikołowie

Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Zawilców w Mikołowie
Termin realizacji:
kwiecień 2010 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Zawilców
Program:

Programu  Moje boisko – Orlik 2012.

Wartość projektu:
1 395 000,00 zł
Finansowanie:

?333 000,00 zł  ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

? 333 000,00 zł  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

? 729 000,00 zł  z Budżetu Gminy Mikołów

Projekt budowy kompleksu sportowego w ramach programu ?Moje boisko – Orlik 2012″ powstał z myślą o zapewnieniu prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz stworzeniu możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańcom miasta w bliskim sąsiedztwie gęsto zaludnionych osiedli mieszkaniowych, na nowoczesnym i bezpiecznym obiekcie.
W ramach projektu powstaje boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz budynek sanitarno-szatniowy. Obiekt zostanie ogrodzony i oświetlony.
Boisko wielofunkcyjne ?Orlik” przy ul. Zawilców to drugi tego typu obiekt w Mikołowie, w ubiegłym roku oddano do użytku kompleks przy ul. Grażyńskiego.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE