Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi ul. Reta Śmiłowicka w Mikołowie na odcinku od ul. Gliwickiej do granicy posesji 5A przy ul. Reta Śmiłowicka.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi ul. Reta Śmiłowicka w Mikołowie na odcinku od ul. Gliwickiej do granicy posesji 5A przy ul. Reta Śmiłowicka.
Termin realizacji:
13.10.2017 r.
Lokalizacja:
ul. Reta Śmiłowicka
Program:
Wartość projektu:
966 780,00 zł
Finansowanie:

Gmina Mikołów

– wykonanie projektu przebudowy drogi do kategorii KR3 na odcinku ok. 1300 m od skrzyżowania z ul. Gliwicką DK 44 do granicy posesji 5A przy ul. Reta Śmiłowicka,

– zaprojektowanie progu spowalniającego typu płytowego w rejonie placu zabaw przy działce nr 218/10,

– naprawa zatok mijankowych,

– odtworzenie pobocza drogi,

– wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego oraz uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia.

Logotypy UE