Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi ul. 27 Stycznia w Mikołowie, na odcinku od ul. Cmentarnej do posesji nr 20 przy ul. 27 Stycznia

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi ul. 27 Stycznia w Mikołowie, na odcinku od ul. Cmentarnej do posesji nr 20 przy ul. 27 Stycznia
Termin realizacji:
08.12.2017 r.
Lokalizacja:
ul. 27 Stycznia
Program:
Wartość projektu:
509 958,00 zł
Finansowanie:

Gmina Mikołów

– wykonanie projektu przebudowy drogi do kategorii KR3 na odcinku ok. 362 m o skrzyżowania z ul. Cmentarną do  posesji nr 20 przy ul. 27 Stycznia,

– zaprojektowanie zatok parkingowych 

– budowa miejsca

– wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego oraz uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia.

Logotypy UE