Zakup namiotów biesiadnych z wyposażeniem

Termin realizacji:
III, IV kwartał 2018 r. (w trakcie realizacji)
Lokalizacja:
Działka 304/36.
Program:
Wartość projektu:
25 000,00 zł
Finansowanie:

środki gminy

Wyposażenie miejsca organizowania imprez sportowych, szkolnych, parafialnych, sołeckich w dwa namioty biesiadne wyposażone w ławo-stoły oraz oświetlenie.

Logotypy UE