A+ A-
A+ A-

Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6

Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6
Termin realizacji:
Lipiec 2019 r.
Location:
ul. Jana Pawła II 6
Programm:
Projects value:
Projekt – 34 440,00 zł Część I – 1 482 225,77 zł Część II – 143 151,23 zł
Financing:

2018-środki własne: 762 759,62 zł,   

środki zewnetrzne: 237 240,38 zł 

2019 planowane 525 784,00 zł 

Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 6 w Mikołowie.

Część 1 zamówienia: 

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jana Pawła II 6 wraz z zagospodarowaniem podwórka w ramach rewitalizacji społeczno – infrastrukturalnej zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów.   

 Zakres robót budowlanych do wykonania: 

1) Częściowe podbicie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji fundamentów, 

 2) Ocieplenie elewacji od strony podwórka 

3) Remont i wzmocnienie stropów drewnianych, 

4) Remont konstrukcji dachów, 

5) Przebudowa mieszkań, 

6) Remont lokali handlowych, 

7) zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem głównym, a ul. Św. Wojciecha, 

8) Wykonanie instalacji wewnętrznych, 

9) Remont elewacji frontowej budynku 

10) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowa drewnianą. 

Część 2 zamówienia: 

Rozbiórka trzech obiektów kubaturowych (dwie oficyny i garaż) wykonana jako roboty przygotowawcze związane z zagospodarowaniem podwórka od strony  ul. Św. Wojciecha  i renowacją zabytkowego muru.  Dodatkowy zakres robót: usunięcie tynku i renowacja wątku ceglano – kamiennego muru i bramy murowanej znajdujących się od strony ul. Św. Wojciecha.  Wykonawca w trakcie realizowanych prac rozbiórkowych dokona oceny stanu technicznego konstrukcji muru, w celu wykluczenia bądź stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych wzmocnień zabytkowego muru.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PN-50/2017 dostępny na stronie: http://www.bip.mikolow.eu/?a=4068

print
Logotypy UE