Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ? budynek przy ul. Prusa 5 c-f

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ? budynek przy  ul.  Prusa 5 c-f
Termin realizacji:
Grudzień 2018 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Prusa 5 c-f
Program:
Wartość projektu:
planowane 1 340 000,00 zł
Finansowanie:

środki własne: 242.000,00 zł  i zewnętrzne: 1.098.000,00 zł 

łącznie:   1.340.000,00 zł

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Prusa 5 c-f w Mikołowie.

Zakres robót budowlanych do wykonania: 

a) wzmocnienie płyt warstwowych poprzez zastosowanie stężeń kotwami chemicznymi,

b) ocieplenie elewacji od zewnątrz metodą lekką mokrą (ETICS),

c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej na nową stolarkę z PCV w tzw. ciepłym montażu wraz z zastosowaniem nawiewników,

d) ocieplenie stropu poddasza oraz ocieplenie stropu piwnicy,

e) usunięcie wszystkich obcych i niepotrzebnych elementów na elewacji i na dachu, uporządkowanie przebiegu kabli,

f) skucie okładziny z ceramicznych płytek, naprawa i wyrównanie ścian elewacji,

g) izolacja ścian fundamentowych,

h) miejscowy remont pokrycia: dachowego, daszków nad balkonami i nad wejściami,

i) remont i malowanie zadaszenia wejścia ? wiatrołapy do klatek,

j) remont balkonów i balustrad,

k) pomalowanie ocieplonej elewacji środkiem antygraffiti do wysokości 3,0 m n.p.t.,

l) założenie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

m) wymiana i wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich,

n) wymiana instalacji odgromowej, prowadzonej podtynkowo na ocieplonych elewacjach oraz instalacji uziemienia otokowego budynku,

o) rozbiórka istniejącej i założenie nowej opaski wzdłuż elewacji budynku ? ze żwirku na geowłókninie, p) wymiana skrzynek gazowych na nowe i malowanie elektrycznych skrzynek, na elewacji,

r) wymiana drzwi do klatek schodowych,

s) roboty towarzyszące i porządkowe, wraz z montażem rusztowań, oznakowaniem adresu budynku i numeracją klatek schodowych, oznakowaniem uzbrojenia, uporządkowaniem terenu i zieleni wokół budynku po przeprowadzonych robotach,

t) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2 egz)

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PN-74/2017 dostępny na stronie:http://www.bip.mikolow.eu/?a=11665

Logotypy UE