Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ? budynek przy ul. Prusa 5 a-b

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ? budynek przy ul. Prusa 5 a-b
Termin realizacji:
Listopad 2017 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Prusa 5 a-b
Program:
Wartość projektu:
634 200,48 zł
Finansowanie:

2017: środki własne 634 200,48 zł

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Prusa 5a-b w Mikołowie.

Zakres wykonanych robót budowlanych: 

a) wzmocnienie płyt warstwowych poprzez zastosowanie stężeń kotwami chemicznymi, 

b) ocieplenie elewacji od zewnątrz metodą lekką mokrą (ETICS),

c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej na nową stolarkę z PCV w tzw. ciepłym montażu wraz z zastosowaniem nawiewników,

d) ocieplenie stropu poddasza wraz z kominami, zamontowaniem technologicznych kominków wentylacyjnych i otworów wentylacyjnych stropodachu oraz ocieplenie stropu piwnicy,

e) usunięcie wszystkich obcych i niepotrzebnych elementów na elewacji i na dachu, uporządkowanie przebiegu kabli,

f) skucie okładziny z ceramicznych płytek, naprawa i wyrównanie ścian elewacji,

g) izolacja ścian fundamentowych,

h) remont pokrycia: dachowego, daszków nad balkonami i nad wejściami,

i) remont i malowanie zadaszenia wejścia, j) remont balkonów i balustrad,

k) pomalowanie ocieplonej elewacji środkiem antygraffiti do wysokości 3,0m n.p.t.,

l) założenie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

m) wymiana obróbek blacharskich,

n) wymiana instalacji odgromowej, prowadzonej podtynkowo na ocieplonych elewacjach oraz instalacji uziemienia otokowego budynku,

o) założenie opaski wzdłuż elewacji budynku ? ze żwirku na geowłókninie,

p) wymiana skrzynek gazowych i elektrycznych na nowe, na elewacji,

r) roboty towarzyszące i porządkowe, wraz z montażem rusztowań, oznakowaniem adresu budynku i numeracją klatek schodowych, uporządkowaniem terenu i zieleni wokół budynku po przeprowadzonych robotach,

s) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2 egz).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PN-17/2017 dostępny na stronie: http://www.bip.mikolow.eu/?a=4047

Logotypy UE