Montaż czujników powietrza

Montaż czujników powietrza
Termin realizacji:
18 stycznia 2018 r.
Lokalizacja:
Na budynkach szkół podstawowych: SP 3, SP 10, SP 4, SP 7, SP 12, SP 8, SP 6 i SP 5, a także na Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Skalnej oraz na budynku OSP przy ul. Górnośląskiej 37. Czujnik należący do osoby prywatnej zamontowany został przy ul. Botanicznej.
Program:
Wartość projektu:
16 470,00 zł brutto, plus opłata abonamentowa w wysokości 74 zł brutto miesięcznie za każdy czujnik.
Finansowanie:

9 czujników zakupiono ze środków własnych Gminy oraz 1 czujnik zakupiony został przez Starostę Mikołowskiego.

Jedenaście czujników ( w tym jeden prywatny) mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza zostało zamontowanych na terenie Mikołowa.
Sensory firmy Airly to niewielkie urządzenia, które na bieżąco mierzą:
– poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2,5  i PM10,
– temperaturę powietrza,
– ciśnienie atmosferyczne,
– wilgotność powietrza.
Dane aktualizowane są na bieżąco. Dzięki aplikacji możliwe jest sprawdzenie prognozowanej jakości powietrza na najbliższe 24 h. Dane z sensorów przesyłane są na serwery, a stamtąd trafiają na platformę i aplikację ?Airly?. Wersję mobilną aplikacji można pobrać dzięki Google Play i App Store. Po zainstalowaniu aplikacji Airly wystarczy podać lokalizację, a na monitorze pojawią się informacje o jakości powietrza. Na mapie pojawi się punkt który w zależności od stanu powietrza będzie miał różne barwy. Kolor zielony będzie wskazał na dobry stan powietrza, tego dnia będzie można bezpiecznie wychodzić na spacer. Żółty kolor będzie oznaczał, iż w tym dniu powinniśmy ograniczać przebywanie na wolnym powietrzu. Barwa czerwona będzie wskazywała, iż stan jakości powietrza jest zły lub bardzo zły, wówczas wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, a pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.
Możliwe jest również przeglądanie mapy dostępnej na stronie https://map.airly.eu/pl/, gdzie można obserwować wyniki pomiarów z wszystkich czujników.

Logotypy UE