Modernizacja szatni, kuchni i zaplecza kuchennego w SP-5

Modernizacja szatni, kuchni i zaplecza kuchennego w SP-5
Termin realizacji:
30-08-2017 r.
Lokalizacja:
SP5 Mikołów, ul. Katowicka 24
Program:
Wartość projektu:
209 472,47 zł
Finansowanie:

środki własne Gminy

Modernizacja szatni, korytarza i holu parteru wraz z dostawą i montażem 580 szt szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, ul. Katowicka 24

Logotypy UE