Modernizacja pracowni zajęć i wentylacja piwnic w G1

Modernizacja pracowni zajęć i wentylacja piwnic w G1
Termin realizacji:
31-08-2017 r.
Lokalizacja:
G1 Mikołów, ul. Konstytucji 3-Maja 20
Program:
Wartość projektu:
19 526,97 zł
Finansowanie:

środki własne Gminy

Modernizacja pracowni zajęć i modernizacja łazienek w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 20

Logotypy UE