Modernizacja posadzki sali gimnastycznej wraz z zapleczem pomieszczeń przy sali gimnastycznej SP-7

Modernizacja posadzki sali gimnastycznej wraz z zapleczem pomieszczeń przy sali gimnastycznej SP-7
Termin realizacji:
30-08-2017 r.
Lokalizacja:
SP7 Mikołów-Mokre, ul. Zamkowa 1
Program:
Wartość projektu:
218 917,98 zł
Finansowanie:

środki własne Gminy

Wymiana posadzki na sportową w sali gimnastycznej wraz z robotami malarskimi w  Szkole Podstawowej nr 7 w Mikołowie, ul. Zamkowa 1

Przebudowa pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej wraz z wykonaniem instalacji wod-kan oraz elektrycznych i oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 7 w Mikołowie, ul. Zamkowa 1

Logotypy UE