Modernizacja korytarzy i sali w seg D wraz z modernizacją łazienki, korytarza oraz biblioteki w seg B w budynku G-2

Modernizacja korytarzy i sali w seg D wraz z modernizacją łazienki, korytarza oraz biblioteki w seg B w budynku G-2
Termin realizacji:
15-12-2017 r
Lokalizacja:
G2 Mikołów, ul. Krakowska 30
Program:
Wartość projektu:
275 886,77 zł
Finansowanie:

Modernizacja korytarzy i sal w segmencie D i B oraz modernizacja pomieszczeń zaplecza przy sali gimnastycznej, oraz remont schodów zewnętrznych w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, ul. Krakowska 30 a w szczególności:

– rozebranie murów, ścianek z cegły, wykładziny ściennej z płytek, tynków i posadzki z płytek na zaprawie cementowej, posadzki z płytek pcv ? część 1,2,3

– rozebranie istniejących ścianek drewnianych ? część 1,2,

– wykucie bruzd w ścianach i podłogach oraz montaż rurociągów wodnych z rur  pp ? część 2,

–   wykucie bruzd w ścianach i podłogach oraz montaż rurociągów kanlizacyjnych  z rur  pcv? część 2,

– uzupełnienie tynków wewn.kat. III,zaprawą cem. wap./wap.suchogasz/na ścianach ? część 1,2,3

Płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły, pustaków cer. gazo i pianobet. ,

– montaż stolarki drzwiowej ? część 1,2,

– wykonanie posadzki cementowej wraz z izolacją z folii w płynie? część ,2,

 – ułożenie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych, o wymiarach 30×30 cm układanych na klej . Płytki antypoślizgowe R10 min IV klasa ścieralności oraz na schodach zewnętrznych płytki antypoślizgowe min R11 gres mrozoodporny ? część ,3

– licowanie ścian płytkami o wymiarach 25×200 cm lub 20×20 cm na klej  – 2 kolory ? część  2,3

– montaż wykładziny pcv z wywinięciem cokołów na ściany ? część 1,2,

– dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych po uprzednim zagruntowaniu ? część 1,2

– montaż kabin systemowych z płyt HPL gr 13mm do pomieszczeń mokrych (natrysk) z drzwiami rozwiernymi – kolor do uzgodnienia – wys 200cm ? część 2,

– montaż urządzeń sanitarnych (biały montaż) ? część ,2

– montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego ? część 1,2

– montaż balustrad ze stali nierdzewnej ? część ,3

 

Część 1 ? Modernizacja korytarzy i sal w segmencie D oraz modernizacja  posadzki i malowanie pomieszczeń zaplecza przy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, ul. Krakowska 30   ( przedmiar robót nr 3-2017, 1-2017, 5-2017)

– rozebranie murów, ścianek z cegły, wykładziny ściennej z płytek, tynków i posadzki z płytek na zaprawie cementowej, posadzki z płytek pcv 

– rozebranie istniejących ścianek drewnianych

– uzupełnienie tynków wewn.kat. III,zaprawą cem. wap./wap.suchogasz/na ścianach 

płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły, pustaków cer. gazo i pianobet. ,

– montaż stolarki drzwiowej 

– montaż wykładziny pcv z wywinięciem cokołów na ściany 

– dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych po uprzednim zagruntowaniu 

– montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego 

 

Część 2 ? Modernizacja korytarza przyziemia i pomieszczeń socjalnych wraz z modernizacją posadzki i malowaniem biblioteki i czytelni w segmencie B w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, ul. Krakowska 30    (przedmiar robót nr 2-2017 i 4-2017

– rozebranie murów, ścianek z cegły, wykładziny ściennej z płytek, tynków i posadzki z płytek na zaprawie cementowej, posadzki z płytek pcv 

– rozebranie istniejących ścianek drewnianych 

– wykucie bruzd w ścianach i podłogach oraz montaż rurociągów wodnych z rur  pp 

–   wykucie bruzd w ścianach i podłogach oraz montaż rurociągów kanlizacyjnych  z  rur  pcv

– uzupełnienie tynków wewn.kat. III,zaprawą cem. wap./wap.suchogasz/na ścianach 

płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły, pustaków cer. gazo i pianobet. ,

– montaż stolarki drzwiowej 

– wykonanie posadzki cementowej wraz z izolacją z folii w płynie

– licowanie ścian płytkami o wymiarach 25×200 cm lub 20×20 cm na klej  – 2 kolory 

– montaż wykładziny pcv z wywinięciem cokołów na ściany 

– dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych po uprzednim zagruntowaniu 

– montaż kabin systemowych z płyt HPL gr 13mm do pomieszczeń mokrych (natrysk) z drzwiami rozwiernymi – kolor do uzgodnienia – wys 200cm 

– montaż urządzeń sanitarnych (biały montaż) 

– montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego 

 

Część 3 ? Remont schodów zewnętrznych w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, ul. Krakowska 30 (przedmiar nr 17-2017)

– rozebranie murów, ścianek z cegły, wykładziny ściennej z płytek, tynków i posadzki z płytek na zaprawie cementowej

– uzupełnienie tynków wewn.kat. III,zaprawą cem. wap./wap.suchogasz/na ścianach 

płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły, pustaków cer. gazo i pianobet. ,

– ułożenie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych, o wymiarach 30×30 cm układanych na klej . Płytki antypoślizgowe R10 min IV klasa ścieralności oraz na schodach zewnętrznych płytki antypoślizgowe min R11 gres mrozoodporny 

– montaż balustrad ze stali nierdzewnej 

Logotypy UE