Gniotek Sport Park

Gniotek Sport Park
Termin realizacji:
2016 r. (zakończone)
Lokalizacja:
Mikołów, Gniotek, Mikołów, Centrum 3. ul. Żniwna, działki 327/88 i 1087/87
Program:
Wartość projektu:
148 953,00 zł
Finansowanie:

środki gminy

Projekt składa się z zestawów aktywności dla różnych grup wiekowych:
– elementy siłowni, 
– placu zabaw 
– placu do jazdy na rolkach. 
Gniotek Sport Park to miejsce wspólnej aktywności dla mieszkańców i ich dzieci, a lokalizacja Parku, oddalona od zabudowań oraz drogi wpływa na bezpieczeństwo przebywających tam osób.

Logotypy UE