Dziecięcy Park Centrum „Radosne Planty” Małe Planty – budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach

Dziecięcy Park Centrum „Radosne Planty” Małe Planty – budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach
Termin realizacji:
Czerwiec 2018 r.
Lokalizacja:
Małe Planty
Program:
Wartość projektu:
Plan - 103 280,00 zł 2017 r: 5904,00 zł Oferta 172 136,93 zł
Finansowanie:

Środki własne 103 280,00 zł

Wykonanie placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach w Mikołowie – Dziecięcy Park Centrum „Radosne Planty” 

Zakres prac:  

1. dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, tj.:

a) 3 trampolin montowanych na poziomie terenu,

b) 2 wysp drewnianych,

c) 1 stołu z piaskiem i wiaderkiem na łańcuchu,

d) 1 tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw,

e) 2 zjeżdżalni terenowych wraz ze schodami, liną i drabinką,

f) 1 kosza na odpady, 

2. wykonanie nawierzchni bezpiecznej (uzupełnienie nawierzchni trawiastej z wykonaniem mat przerostowych, nawierzchni piaszczystej, nawierzchni żwirowej),

3. częściowa rozbiórka chodnika z obrzeżem trawnikowym wraz z wykonaniem zawężonego fragmentu chodnika.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PN-1/2018 dostępny na stronie: http://www.bip.mikolow.eu/?a=3178

Logotypy UE