A+ A-
A+ A-

Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z modernizacją nawierzchni w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie,ul. Konstytucji 3 Maja 12

Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z modernizacją nawierzchni w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie,ul. Konstytucji 3 Maja 12
Termin realizacji:
29-09-2017 r.
Location:
DDP Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 12
Programm:
Projects value:
39 711,68 zł
Financing:

środki własne Gminy

Montaż 35 mb rur kanalizacyjnych pcv fi 160 i 200, montaż 3 szt studzienek kanalizacyjnych  fi 425, wykonanie nawierzchni 130 m2 z kostki betonowej gr 8cm na podbudowie z tłucznia w DDP w Mikołowie.

print
Logotypy UE