Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS3 w Mikołowie-Bujakowie

Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS3 w Mikołowie-Bujakowie
Termin realizacji:
07-09-2017 do 29-12-2017
Lokalizacja:
SP12 Mikołów-Bujaków,ul. Szkolna 1
Program:
Wartość projektu:
928 650,00 zł brutto
Finansowanie:

środki własne Gminy

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią 3-torową okólną oraz bieżnią sprinterską  z nawierzchnią poliuretanową typu natryskowego i skocznia w dal wraz z oświetleniem, monitoringiem i piłkochwytami na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie – Bujakowie przy ul. Szkolnej 1

CZĘŚĆ 1 – Wykonanie podbudowy boiska wielofunkcyjnego z 3 -torową bieżnią okólną z nawierzchnią natryskową z w systemie poliuretanowym z wykonaniem linii boiskowych , wykonanie drenażu i odwodnienia, wykonanie chodników i parkingu na rowery, montażu ogrodzenia i piłkochwytów, montażem stojaków na rowery, koszy na śmieci, ławek, stołu do tenisa stołowego, kraty ochronnej żeliwnej, montażem urządzeń sportowych

Zakres robót obejmował:

– roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni asfaltowych, ogrodzenia i urządzeń sportowych

– wykonanie robót ziemnych ? korytowanie i odwóz nadmiaru ziemi i gruzu

– wykonanie drenażu z rur pcv oraz fragmentu kanalizacji deszczowej odwadniającej boisko

– wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe i pod chodnikami

– wykonanie fundamentów pod urządzenia sportowe

– montaż nawierzchni sportowej z bezspoinowej maty gr 12mm i wykonaniem natrysku w kolorach ceglastym i zielonym

– malowanie linii boiskowych w kolorach czarnym, żółtym i białym

– ułożenie kostki betonowej na chodnikach i parkingu dla rowerów

– wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego

– wykonanie piłkochwytów z siatki polipropylenowej na słupach stalowych

– montaż stojaków na rowery, ławek, koszy naśmieci,osłony żeliwnej

– montaż urządzeń sportowych ( bramki do piłki nożnej, stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, stół tenisowy

– odtworzenie terenów zielonych ? trawniki

 

CZĘŚĆ 2 ? Wykonanie  oświetlenia i monitoringu  boiska wielofunkcyjnego 

Zakres robót obejmował:

– demontaż istniejącej linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego wraz ze słupami żelbetowymi

– ułożenie kabli i montaż projektorów typu LED oświetlających boisko zapewniające średnie natężenie oświetlenia na boisku nie mniejsze niż 82 lx

– montaż instalacji CCTV i monitoringu zewnętrznego (4 kamery + rejestrator+ monitor)

Logotypy UE