A+ A-
A+ A-
Participatory Budgeting Roads Education Computerisation The housing industry Environment protection Renewal Sport Thermo-modernisation

Roads
Zaprojektowanie i wykonanie umocnienia skarpy na działce nr 477/30 przy ul. Nowy Świat w Mikołowie

– wykonanie projektu umocnienia skarpy,  -wykonanie robót związanych z umocnieniem skarpy, – wykonanie na skarpie nasadzeń.

Termin realizacji
planowany na dzień 04.05.2018 r. (trwają roboty)
Value
108 240,00 zł
Location
rejon ul. Nowy Świat
read more

Roads
Zaprojektowanie i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie.

– wykonanie projektu wykonawczego dla dróg zlokalizowanych na działce nr 477/30 oraz jego uzgodnienie z Gminą Mikołów, – wykonanie robót związanych z drogami wewnętrznymi, parkingami i zagospodarowaniem terenu,  – wykonanie projektu przebudowy zjazdu na działkę nr 664/30 z drogi powiatowej ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, – wykonanie robót związanych z przebudową zjazdu

Termin realizacji
planowany na dzień 29.06.2018 r. (trwają roboty)
Value
szacowane koszty 453 870,00 zł
Location
rejon ul. Nowy Świat
read more
Remont bieżący przepustu ramowego na Potoku Jamna w ciągu ulicy Musioław Mikołowie  wraz z wykonaniem ekspertyzy płyty dennej i fundamentów oraz koryta cieku.

Roads
Remont bieżący przepustu ramowego na Potoku Jamna w ciągu ulicy Musioław Mikołowie wraz z wykonaniem ekspertyzy płyty dennej i fundamentów oraz koryta cieku.

– rozbiórka istniejących płyt ażurowych,  – wypełnienie i zagęszczenie miejsc, w których materiał kamienny został podmyty oraz ponowne wyprofilowanie skarp i nasypów, – uzupełnienie brakujących elementów betonowych koryta pod obiektem oraz  na odcinku 3 m przed i za obiektem przepustu, – odtworzenie stref przyczółku, – dwukrotne malowanie obiektu farbą do betonu w kolorze RAL7032.

Termin realizacji
20.12.2017 r.
Value
35 670,00 zł
Location
ul. Musioła
read more
Logotypy UE