Planty Mikołów

Dr Bogdan Ogrodnik napisał, że ogrody są „archetypem ziemskiego szczęścia dostępnego człowiekowi”. Kojarzą się z rajskim ogrodem, biblijnym Edenem. Mikołów ma szansę stać się namiastką takiej krainy szczęśliwości…

Źródła:
Środowisko przyrodnicze Mikołowa. Stan – zagrożenia – kształtowanie, red. Damian Absalon, Katowice-Mikołów 2003.

Planty Mikołów
Logotypy UE