Planty Mikołów

Dr Bogdan Ogrodnik napisał, że ogrody są ?archetypem ziemskiego szczęścia dostępnego człowiekowi?. Kojarzą się z rajskim ogrodem, biblijnym Edenem. Mikołów ma szansę stać się namiastką takiej krainy szczęśliwości?

Źródła:
Środowisko przyrodnicze Mikołowa. Stan ? zagrożenia ? kształtowanie, red. Damian Absalon, Katowice-Mikołów 2003.

Planty Mikołów
Logotypy UE