Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ? ściekowej Miasta Mikołów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ? ściekowej Miasta Mikołów
Termin realizacji:
2007 r. - 2013 r.
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Wartość projektu:
405 658 000,00 zł
Finansowanie:

? 337 596 000,00 zł  – 85% kosztów kwalifikowanych dotacja z Funduszu Spójności

? 59 576 000,00 zł – kredyt

? 13 171 000,00 zł – dopłaty do oprocentowania, NFOŚiGW

? Kredyt o charakterze pomostowym, w roku 2009 i 2012 ? 2013

? 8 486 000,00 zł – Środki własne, ZIM Sp. z o. o.

Wnioskodawcą projektu jest Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie (100% własności Gmina Mikołów)

Zadanie ma na celu: kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na obszarze aglomeracji Mikołów. W wyniku realizacji projektu do systemu kanalizacyjnego zostanie podłączone docelowo ? 15 612 osób oraz 819 RLM z przemysłu oraz 788 RLM z usług.

Zakres planowanego przedsięwzięcia:
– budowa ok. 143 km kanalizacji sanitarnej,  budowa ok. 28 km przepompowni i tłoczni ścieków,  budowa ok. 29 km kanalizacji deszczowej, modernizacja ok. 29 km sieci wodociągowej.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE