Wirtu@lny Urząd ? system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów

Wirtu@lny Urząd ? system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów
Termin realizacji:
24 marzec 2017 r. ? 31 marzec 2018 r.
Lokalizacja:
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa II: Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Wartość projektu:
844 479,2300 zł
Finansowanie:
  • 717 297,35 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • 127 181,88 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Projekt zakłada powstanie nowego portalu Urzędu Miasta Mikołów oraz Biuletynu Informacji Publicznej, które wprowadzą nową jakość komunikacji. Uruchomienie nowych, łatwych w obsłudze kanałów komunikacji da Urzędowi skuteczne narzędzie do realizacji usług elektronicznych. W Portalu UM Mikołów powstaną spójne ze sobą moduły/obszary funkcjonalne takie jak: informacyjny, komunikacji Urząd – Obywatel, e-Usług, konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego. Portal będzie mieć możliwość tworzenia ?podportali?. Zostanie rozbudowany także System Informacji o Terenie poprzez opracowanie i uruchomienie dodatkowych modułów, tj. Zgłoszenia dla użytkowników publicznych oraz Przyjazne miasto. Z kolei aplikacja mobilna zapewni dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych z poziomu urządzeń przenośnych. Zostanie również wdrożony kompleksowy system obiegu dokumentów w pełni wypełniający definicję Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Logotypy UE