Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Mikołów – etap I

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Mikołów – etap I
Termin realizacji:
2017 r.
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
64 943,00 zł
Finansowanie:

64 943,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dzięki dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach usunięto 88,149 Mg azbestu z terenu gminy. Projektem objętych zostało 39 mieszkańców (4 budynki mieszkalne, 26 budynków gospodarczych oraz 14 posesji oczyszczonych z azbestu). Projekt jest w 100 % finansowany ze środków Funduszu.

Logotypy UE