Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego ? infrastruktura aktywnych form turystyki

Termin realizacji:
listopad 2010 r. - lipiec 2011 r.
Lokalizacja:
Gminy Powiatu Mikołowskiego
Program:

Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III

Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / Podmioty publiczne

Wartość projektu:
2 175 566,00 zł
Finansowanie:
  • 1 607 184,42 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  • 326 334,90 zł z budżetu gmin zaangażowanych w realizacje Projektu

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu mikołowskiego poprzez utworzenie sieci tras rowerowych łączących gminy powiatu z sąsiednimi powiatami i gminami. W projekcie uczestniczyły gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry i Ornontowice. Liderem projektu jest Gmina Orzesze.  Inwestycja polegała na modernizacji i budowie tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej na terenie gmin powiatu mikołowskiego. W ramach projektu zostało wytyczonych 247,76 km nowych oraz zmodernizowanych zostało 30 km istniejących tras rowerowych wraz z miejscami postojowymi i oznakowaniem. Ścieżki rowerowe prowadzą przez tereny urozmaicone krajobrazowo, po trasach o nawierzchni asfaltowej, utwardzonych drogach szutrowych, leśnych duktach i ścieżkach. Realizacja projektu poszerzyła i znacznie wzbogaciła infrastrukturę turystyczną regionu, podniosła jego atrakcyjność, wpłynęła pozytywnie na rozwój aktywnych form spędzania wolnego czasu. Partnerzy projektu są zobowiązani do utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty jego zakończenia. Każdy z partnerów odpowiada na terenie swojej gminy za powstałą infrastrukturę. została uruchomiona strona internetowa projektu www.roweremprzez.pl , na której znajdują się informacje dotyczące powstałych tras rowerowych na terenie gmin naszego powiatu.

Zobacz szczegóły

 

Logotypy UE