Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ? modernizacja kotłowni Grażyński

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ? modernizacja kotłowni Grażyński
Termin realizacji:
marzec 2013
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Grażyńskiego
Program:

Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet V Środowisko

Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Wartość projektu:
17 362 008,72 zł
Finansowanie:

? 11 908 517,00 zł ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

? 5 453 491,72 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu jest rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego na bazie Kotłowni Grażyński, będącej największym źródłem ciepła w Gminie Mikołów. Projekt ten wpisuje się w gminny program ochrony środowiska, zakładający likwidację niskiej emisji. W związku z tym w ramach prac przeprowadzone zostaną następujące działania:

– modernizacja kotłowni

– budowa nowych magistral ciepłowniczych oraz sieci niskoparametrowej.

Inwestycja ta pozwoli na uciepłowienie centrum miasta oraz na ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery. Zarządcą obiektu będzie Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE