Budowa systemu kanalizacji – SP 4 w Mikołowie

Budowa systemu kanalizacji – SP 4 w Mikołowie
Termin realizacji:
wrzesień 2015 ? listopad 2015
Lokalizacja:
Mikołów, dzielnica Kamionka
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
85 202,79 zł
Finansowanie:
  • 31 650,21 zł: dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  • 53 552,58 zł : Budżet Gminy Mikołów

Zadanie zostało zrealizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie – Kamionce, ul. Katowicka 122. W wyniku realizacji zadania budynek SP 4 został podłączony do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W ramach zadania zostanie wybudowany system kanalizacji miejskiej o dł. ok. 159 m.

Działania objęte projektem realizują cel jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska.

 

Logotypy UE